Papieskie odznaczenie dla małżeństwa z KUL - wlubelskim.pl

Papieskie odznaczenie dla małżeństwa z KUL

19 kwietnia, abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz KUL, udekoruje prof. Dorotę Kornas-Bielę oraz prof. Adama Bielę papieskim odznaczeniem – Orderem  Św. Sylwestra.

Uroczyste wręczenia odznaczeń będzie miało miejsce o godz. 10.00 w sali 208 w gmachu głównym KUL. Poprzedzi je Msza św.,  o godz. 8.00 w kościele akademickim KUL, w intencji uhonorowanych.

Order Świętego Sylwestra ustanowił w 1841 r. papież Grzegorz XVI, ku czci papieża Sylwestra I. Nadawany jest on osobom świeckim, także niekatolikom, za aktywność w dziele apostolskim oraz wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach pracy zawodowej, nauki i sztuki.

Fot. Kancelaria Senatu RP/wikipedia.org