W dniach 25-27 marca aktywiści Porozumienia Rowerowego przeprowadzili społeczny audyt stanu technicznego 109 rowerów z systemu Lubelski Rower Miejski.

Test dotyczył 12,10% wszystkich rowerów w systemie LRM. Rowery wypożyczono z 18 przypadkowo wybranych stacji usytuowanych na terenie Lublina. Stanowi to 19,78% wszystkich stacji. Spośród wszystkich skontrolowanych rowerów, tylko 35 sztuk działało bez żadnych zastrzeżeń. Liczba ta stanowi zaledwie 32,11% wszystkich sprawdzonych rowerów. W takiej samej liczbie rowerów wykryto jedną usterkę. Dwie usterki wykryto w 30 rowerach (27,52% sprawdzonych). Natrafiono na 9 rowerów (8,26% sprawdzonych) z trzema usterkami.

Podczas audytu wykryto w sumie 125 usterek. W 29 rowerach stwierdzono usterki uniemożliwiające bezpieczną i zgodną z przepisami ruchu drogowego jazdę po drogach publicznych.

Stwierdzano występowanie następujących usterek: zbyt niskie ciśnienie powietrza w oponach, usterki oświetlenia tylnego, usterki napędu, obracające się chwyty kierownicy, problemy z siodełkiem, usterki układu kierowniczego, usterki hamulca przedniego, usterki oświetlenia przedniego, usterki dzwonka, problemy ze zmianą biegów, problemy ze zwrotem, usterki hamulca tylnego. Wszystkie usterki dotyczące konkretnych rowerów zostaną zgłoszone operatorowi Lubelskiego Roweru Miejskiego.

„Audyt Porozumienia potwierdza opinie użytkowników o częstym występowaniu problemów technicznych w rowerach publicznych. Niesprawny sprzęt zniechęca do korzystania z wypożyczalni i może stanowić duże niebezpieczeństwo dla rowerzystów. Niestety przy tak znacznym odsetku rowerów z nieprawidłowościami, prawdopodobieństwo wypożyczenia niesprawnego roweru jest wyjątkowo duże” – napisali autorzy raportu.

Jak podkreślają konieczna jest poprawa procedur serwisowych. Porozumienie Rowerowe rekomenduje też częstsze kontrole stanu rowerów. „Ogólna ocena sprawności sprzętu powinna być przeprowadzana podczas relokacji rowerów pomiędzy stacjami. Jednocześnie, istnieje potrzeba informowania użytkowników o konieczności zgłaszania wszystkich zauważonych usterek operatorowi. Naszym zdaniem nie sprzyja temu sposób zgłaszania usterek. Obecnie, po zwrocie roweru, aplikacja nie umożliwia zgłoszenie jego usterki. Ponadto, po zgłoszeniu usterki użytkownik nie dostaje informacji zwrotnej czy usterka została usunięta. Użytkownik nie jest też w żaden sposób nagradzany za zgłoszone usterki” – podkreślają działacze rowerowi w  swoim raporcie.

Porozumienie Rowerowe planuje przeprowadzenie kolejnych audytów jeszcze w tym sezonie LRM.

Powiązane
Scroll to Top