Legia Akademicka działa na UMCS - wlubelskim.pl

Legia Akademicka działa na UMCS

110 studentów z województwa lubelskiego bierze udział w programie Legii Akademickiej.

„Legia Akademicka” to realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pilotażowy program skierowany do studentów, przywracający ideę ochotniczego szkolenia wojskowego. Do programu włączył się także Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W najbliższą sobotę, 24 marca, na Wydziale Politologii UMCS odbędą się więc kolejne zajęcia w ramach teoretycznej części projektu. Ćwiczenia realizowane będą w 4 grupach szkoleniowych – od godziny 8:00 do 16:00 w salach 109, 110, 112 oraz 113.

W programie LA łącznie udział bierze 110 studentów z województwa lubelskiego, z których blisko 80% stanowią studenci UMCS. Celem zajęć jest teoretyczne przygotowanie młodych ludzi do odbycia praktycznego przeszkolenia wojskowego odbywającego się w wakacje. Program nauczania obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych, a wykładowcami są praktycy: żołnierze w służbie czynnej oraz zawodowej, z doświadczeniem misyjnym i doskonałą znajomością specyfiki służby wojskowej.

Podczas wykładów studenci uzyskają wiedzę z zakresu realizacji misji Sił Zbrojnych RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

Ćwiczenia często wykraczają poza swoją teoretyczną formę: słuchacze mają możliwość skorzystania z laserowego trenażera strzelań, zapoznania się z różnymi rodzajami broni palnej oraz indywidualnym wyposażeniem wojskowym.

Po zaliczeniu części teoretycznej oraz złożeniu wniosku do organów wojskowych, student-ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu. Będzie ona realizowana podczas przerwy wakacyjnej w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP i obejmie dwie tury – trwających  po 6 tygodni. Z kolei każda tura składa się z dwóch modułów: 22-dniowego szkolenia podstawowego, zakończonego egzaminem i złożeniem przysięgi oraz 22-dniowego szkolenia podoficerskiego, zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.