Świdnik na Gali Smart City - wlubelskim.pl

Świdnik na Gali Smart City

13 marca zostali zaprezentowani laureaci konkursu Smart City 2017. Wśród nominowanych znalazło się miasto Świdnik.

Konkurs miał na celu popularyzację osobowości i przedsięwzięć, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań, służących budowie inteligentnych miast w Polsce. Wyróżnienia kierowane były do przedstawicieli sektora biznesowego i administracji lokalnej, którzy poprzez realizowane projekty, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i strategii zarządzania, przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskich miast. Świdnik został nominowany do nagrody w kategorii Smart City do 100 tys. mieszkańców za kompleksowe działania wykorzystujące nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska.

– W ramach tych działań w 2017 roku miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 29 mln zł na „Rozbudowę systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w gminie miejskiej Świdnik” – mówi zastępca burmistrza Michał Piotrowicz, reprezentujący miasto podczas gali.

– Pozwoli to na ukończenie kosztownego przedsięwzięcia realizowanego przez miasto etapami od kilku lat. Dotacja pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – dodaje Piotrowicz.

W ramach projektu zostanie wybudowany kolektor odprowadzający wody deszczowe, oczyszczalnia odprowadzanej wody oraz zbiornik retencyjny. Miasto przygotowuje również Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Świdnik, który wskaże analizę zagrożeń, jak i propozycje przeciwdziałania zagrożeniom.

Władze miasta podejmują kolejne wyzwania, by z wyprzedzeniem minimalizować zagrożenia ze strony zjawisk klimatycznych.

Do zdobycia nominacji przyczynił się również zakup eko-patrolu, który od ubiegłego roku kontroluje miejskie ulice i sprawdza jakość powietrza. Sprzęt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W ramach walki ze smogiem w mieście zainstalowane zostały również stacje kontroli powietrza. Mieszkańcy na stronie internetowej www.strazmiejskaswidnik.pl w zakładce Ochrona środowiska mogą na bieżąco sprawdzić poziom szkodliwych gazów. Kolor czcionki stężenia pyłów – od zielonego po czarny – sygnalizuje stan środowiska.

– Główną ideą podjętych przedsięwzięć jest poprawa jakości życia mieszkańców Świdnika oraz troska o ich zdrowie. Priorytetowo są traktowane działania adaptacyjne do zmian klimatu mające na celu zapewnienie dogodnych warunków dla społecznego oraz gospodarczego rozwoju miasta – mówi burmistrz Waldemar Jakson.