Współpraca z przedsiębiorcami w Świdniku będzie najważniejszym zadaniem powołanego właśnie społecznego doradcy burmistrza ds. współpracy z przedsiębiorcami.

Trzy lata temu została powołana przez burmistrza Waldemara Jaksona Rada Przedsiębiorców jako organ doradczo – opiniotwórczy. Był to pierwszy krok rozszerzający działalność miasta w prowadzeniu skutecznego dialogu z lokalnymi biznesmenami. Rada zajmuje się optymalizacją warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości, a także wspieraniem inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu.

Kolejnym krokiem burmistrza w budowaniu dobrych relacji z inwestorami jest powołanie Społecznego Doradcy d.s. Współpracy z Przedsiębiorcami. Do jego obowiązków będzie należało m.in. analizowanie planów strategicznych rozwoju miasta, współpraca z Biurem Obsługi Inwestora, aktywny udział w procesie pozyskiwania inwestorów, reprezentowanie burmistrza, czy wspieranie innowacyjnych firm na wczesnym etapie ich rozwoju.

– Powołując funkcję Społecznego Doradcy d.s. Współpracy z Przedsiębiorcami zależało nam przede wszystkim na wsparciu środowiska „małego” biznesu. Chcieliśmy znaleźć na to stanowisko osobę potrafiącą połączyć sferę samorządową ze środowiskiem właścicieli lokalnych firm – mówi Waldemar Jakson.

Nowe stanowisko objął radny miejski i jednocześnie lokalny przedsiębiorca – Marcin Dmowski, który będzie wykonywał powierzone obowiązki nieodpłatnie.

– Cieszę się, że burmistrz zechciał powierzyć mi tą odpowiedzialną funkcję – mówi świeżo upieczony doradca. – Będzie to dla mnie dużym wyzwaniem i pozwoli połączyć doświadczenie zdobyte w radzie miasta z doskonałą znajomością świata biznesu. Mam nadzieję, że przy współpracy z Waldemarem Jaksonem i Bartłomiejem Pejo z Biura Obsługi Inwestora tchniemy nowego ducha w relacje miasta z przedsiębiorcami.

Powiązane
Scroll to Top