Dwie lubelskie uczelnie stworzą Centrum Naukowe? - wlubelskim.pl

Dwie lubelskie uczelnie stworzą Centrum Naukowe?

6 marca Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II podpisał porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

W imieniu KUL umowę podpisał rektor ks. prof. Antoni Dębiński, WSEI reprezentowali rektor dr hab. Mirosław Jarosz i kanclerz mgr Teresa Bogacka.

W przyszłości uczelnie planują utworzenie wspólnego Centrum Naukowego, a obecna umowa zakłada m.in.: współpracę w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych oraz programów edukacyjnych; wspólną organizację seminariów oraz konferencji naukowych, a także pozyskiwanie środków finansowych na przedsięwzięcia badawcze i rozwojowe; doskonalenie oferty edukacyjnej uczelni w powiązaniu z wymaganiami pracodawców i rynku pracy oraz wpisujących się w Regionalną strategię innowacji województwa lubelskiego (inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego).

– Dzięki porozumieniu kadra naukowo-dydaktyczna WSEI będzie mogła także uzyskiwać na KUL stopnie i tytuły naukowe – informuje Katarzyna Bojko z Działu Komunikacji KUL.

Fot. Archiwum KUL