LPEC wyprodukuje energię elektryczną z OZE - wlubelskim.pl

LPEC wyprodukuje energię elektryczną z OZE

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. do końca roku zamontuje na dachach swoich biurowców panele fotowoltaiczne, produkujące prąd na własne potrzeby.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 37,5 kW i powierzchni prawie 235 m2 na dwóch budynkach biurowo-administracyjnych spółki: przy ul. Puławskiej 28 i ul. Ceramicznej 3 w Lublinie. Energia słoneczna zasilająca całą instalację w ciągu roku umożliwi produkcję ok. 40MWh energii elektrycznej. Panele fotowoltaiczne będą umieszczone na dachach na specjalnej bezinwazyjnej konstrukcji, umożliwiającej ustawienie całego łańcucha w kierunku południowym, pod kątem 15o. W celu zwiększenia współczynnika autokonsumcji, instalacje zostaną wyposażone w programowalny sterownik, optymalizujący pobór własny energii elektrycznej przez obiekt.

– Wykorzystanie energii z OZE do częściowego zaspokojenia potrzeb Spółki na energię elektryczną wpisuje się w nasze kompleksowe podejście do zarządzania zasobami energetycznymi, za które odpowiadamy. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji jeszcze dwóch dużych projektów infrastrukturalnych o wartości ponad 100 mln zł, które znacząco poprawią efektywność energetyczną całego lubelskiego systemu ciepłowniczego. Wdrażamy również system zarządzania energią według wymagań normy ISO 50001:2012, którego głównym celem będą oszczędności energii a co za tym idzie obniżenie kosztów działalności i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery – mówi Jolanta Jańczak, prezes zarządu LPEC S.A.

Niewykorzystana energia zostanie sprzedana do zakładu energetycznego. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie została podpisana 16 lutego z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Wartość całego projektu wynosi 214,2 tys. zł. Kwota dotacji to 96,4 tys. zł.