Kukiz'15 upomina się o niepełnosprawnych - wlubelskim.pl

Kukiz’15 upomina się o niepełnosprawnych

Ruch Kukiz’ 15 domaga się zmiany przepisów, które weszły w życie od stycznia. – Są wyjątkowo niekorzystne dla rodzin dorosłych niepełnosprawnych – przekonują politycy tego ugrupowania.

Jak przekonuje Kukiz’15, zgodnie z nowymi wytycznymi rodziny te nie będą mogły odliczyć wydatków na utrzymanie podopiecznych. Ich zdnaiem wystarczy, że niepełnosprawny pobiera rentę socjalną, która przysługuje osobom niezdolnym do pracy po ukończeniu 18. roku życia, a także zasiłek pielęgnacyjny. – Nawet jeśli nie ma on żadnych innych dochodów, jego rodzina traci prawo do odliczenia – podkreślają działacze Ruchu.

– 285 tys. osób najbardziej niepełnosprawnych na rentach socjalnych, osoby będące niepełnosprawne od urodzenia i ich opiekunowie tracą możliwość odpisów rehabilitacyjnych na sprzęt, na leki, na leczenie. Ministerstwo finansów karze zaliczać zasiłek pielęgnacyjny 153 zł do przychodu – podkreślała na briefingu w Sejmie posłanka Agnieszka Ścigaj.

Przedstawicielka Kukiz’ 15 zaproponowała poprawkę, która ma na celu niewliczanie do dochodu świadczeń rodzinnych, w tym m. in. zasiłku pielęgnacyjnego oraz rodzinnego a także dodatków do zasiłku rodzinnego i świadczeń opiekuńczych. Propozycja Kukiz’15 spowoduje, że osoby niepełnosprawne będą dysponować większymi środkami, które mogą przeznaczać na swoje leczenie.

Poseł Grzegorz Długi podkreślił natomiast, że nie może być tak, że państwo udaje, że daje pieniądze, a to wykorzystywane jest do tego, żeby tak naprawdę je odbierać. Zdaniem wiceprzewodniczącego Kukiz’15, Państwo stara się wzbogacić kosztem tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia.

– Apeluje do radców prawnych i adwokatów, aby wsparli osoby niepełnosprawne, w stosunku do których będą wydawane decyzje urzędów skarbowych, nakazujące wielotysięcznych zwrotów – stwierdził poseł Długi.

Propozycje Kukiz’ 15 popiera Ewa Suchcicka z komisji dialogu społecznego ds. osób niepełnoprawnych Warszawy, która o absurdach nowej ustawy mówiła podczas konferencji prasowej w Sejmie. – Rodzic jadący na rehabilitacje z dorosłym dzieckiem wydaje przykładowo 3 tys. zł. Z tej kwoty może odliczyć 20 procent, ale tylko z 2 tys. co daje kwotę około 400 zł. W myśl nowych przepisów nie może odliczyć trzeciego tysiąca złotych – podkreśla Suchcicka.

Nowe przepisy weszły w życie od stycznia, ale mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia zeszłego roku, czyli już w rozliczeniu PIT za 2017 r., który trzeba złożyć do końca kwietnia. – Dlatego nowelizację ustawy trzeba przeprowadzić jak najszybciej- podkreśla poseł Agnieszka Ścigaj.