23 lutego  w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się wręczenie promes w ramach rządowego programu „Maluch Plus” na 2018 rok.

Celem programu jest zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. W tym roku na realizację programu rząd zamierza wydać trzykrotnie więcej środków niż w latach poprzednich.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogły ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch Plus” 2018 do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wpłynęły łącznie 74 oferty od 87 instytucji.

Ponad 15 mln zł zostanie przeznaczonych na ten cel i powstanie 866 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

W uroczystości wręczenia promes w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim wziął udział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz. 

Michał Sieczka

Powiązane
Scroll to Top