Smog był głównym tematem rozmowy wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka z lubelskim wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska Leszkiem Żelaznym.

Spotkanie miało miejsce w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. – Odbyło się w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Lubelszczyzny jakością powietrza, która pogarsza się w okresie zimowym ze względu na okres grzewczy – informują służby prasowe wojewody lubelskiego.

Jak wynika z przekazanych przez urzędników informacji, Leszek Żelazny podkreślił podczas rozmowy z wicewojewodą, że zwiększona ilość smogu w okresie zimowym spowodowana jest wzmożonym ogrzewaniem budynków mieszkalnych, niestety również spalaniem odpadów, co jest surowo zabronione przez prawo. Generuje to znaczną ilość pyłu (PM10 i PM25). Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie szeroko informuje mieszkańców o szkodliwości spalania odpadów w piecach przydomowych.

Województwo lubelskie jako pierwsze, w celu lepszego monitorowania smogu w miastach, wprowadziło na ulice Ekopatrole, które dbają o ochronę środowiska. Na wyposażeniu Straży Miejskiej są auta z laboratorium do pomiaru stężeń substancji w powietrzu, pompką do poboru próbek powietrza wraz z workami i wysięgnikiem oraz inny sprzęt niezbędny do pracy strażników miejskich. Zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Strażnicy w ramach Ekopatroli kontrolują również sposoby odprowadzania płynnych nieczystości.

Tego typu dyżury prowadzone są przez straż w Lublinie, Chełmie, Świdniku i Puławach.

 

Powiązane
Scroll to Top