Tylko na wLubelskim.pl: Powstaje strategia dla osób niepełnosprawnych - wlubelskim.pl

Tylko na wLubelskim.pl: Powstaje strategia dla osób niepełnosprawnych

– Chcemy polepszyć sytuację osób niepełnosprawnych w życiu codziennym – mówi Michał Pelczarski, zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Takiego dokumentu jeszcze nie było. Pierwszy raz w historii przygotowywana jest w Polsce kompleksowa Strategia na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2030. Portal wLubelskim.pl poznał jego szczegóły.

– Środowisko osób niepełnosprawnych nie jest jednolite, jest bardzo często podzielone, dlatego chcemy to usystematyzować i w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju zamierzamy stworzyć kompleksowy dokument dotyczący działań skierowanych do osób niepełnosprawnych – mówi portalowi wLubelskim.pl Michał Pelczarski, zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. ‚

Jak ustaliliśmy, założenia tego dokumentu zostały przyjęte 15 lutego, podczas ostatniego posiedzenia Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Teraz strategia trafi do szerokich konsultacji społecznych, które potrwają do końca marca.

Co znajduje się w tym dokumencie?

– Skupiamy się na pięciu celach, kluczowych dla osób niepełnosprawnych, czyli narodzinach, czego wyrazem jest program „Za życiem”, rozwoju w pierwszych miesiącach życia, edukacji, rynku pracy i programie „Dostępność Plus”, który zakłada, likwidowanie barier architektonicznych i infrastrukturalnych dla osób niepełnosprawnych – wylicza Michał Pelczarski.

I podkreśla: – Celem nadrzędnym jest polepszenie sytuacji osób niepełnosprawnych w życiu codziennym, także na Lubelszczyźnie. Niepełnosprawni odczują różnicę.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem Strategia na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2030 może zostać przyjęta przez rząd przed wakacjami i zacznie obowiązywać od września.

tn

fot. niepelnosprawni.gov.pl