Rolniczy ośrodek z nową siedzibą - wlubelskim.pl

Rolniczy ośrodek z nową siedzibą

16 lutego nastąpiło otwarcie siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie.  

Nowa siedziba lubelskiego oddziału KOWR mieści się obecnie przy ulicy Karłowicza 4 w Lublinie, a  jej uroczystego otwarcia dokonał dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Witold Strobel.

Dla przypomnienia należy dodać, że KOWR powstał 1 września 2017 roku z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Rynku Rolnego. Celem przeprowadzenia zmian w zakresie połączenia dwóch instytucji związanych z rolnictwem było ograniczenie funkcjonujących dotychczas agencji rolnych do jednej agencji płatniczej, którą pozostaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz utworzenie jednostki odpowiedzialnej za zadania w zakresie programowania rozwoju polskiej wsi i gospodarowania nieruchomościami rolnymi, pozostającymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

ms