Kto zostanie "Kustoszem Pamięci Narodowej"? - wlubelskim.pl

Kto zostanie „Kustoszem Pamięci Narodowej”?

Do 25 lutego Instytut Pamięci Narodowej czeka na zgłoszenia kandydatów do Nagrody IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”.
Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej” przyznawana jest osobom, a także instytucjom i organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 oraz za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Spośród nadesłanych propozycji wyłonionych zostanie pięciu laureatów.  Wyłoni ich Kapituła Nagrody, na czele której stoi prezes IPN. Nagroda ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w maju 2018 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.

Zgłoszenie kandydatury odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza online dostępnego na stronie internetowej ipn.gov.pl w zakładce Konkursy i nagrody – Kustosz Pamięci Narodowej.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 lutego. Wniosek powinien zawierać dane kandydata oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody.

Przesyłając formularz, zgłaszający oświadcza, że kandydat wyraził zgodę na zgłoszenie (w przypadku kandydatur pośmiertnych zgłaszający oświadcza, że uzyskał zgodę najbliższej rodziny kandydata). Zgłoszenie własnej kandydatury wymaga załączenia co najmniej jednej rekomendacji pochodzącej od instytucji, organizacji społecznej lub innej osoby fizycznej.

Więcej informacji na www.ipn.gov.pl.

Źródło i foto: IPN