CMWP SDP  pozytywnie o nowelizacji ustawy o IPN - wlubelskim.pl

CMWP SDP  pozytywnie o nowelizacji ustawy o IPN

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP ocenia pozytywnie przyjętą przez Sejm 26 stycznia 2018 nowelizację ustawy o IPN – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Nowelizacja ta  ma na celu ochronę dobrego  imienia Polski na arenie  międzynarodowej  i jest realizacją w praktyce  prawa państwa polskiego do obrony  prawdy historycznej. W ocenie CMWP SDP  ustawa nie ingeruje  w swobodę badań naukowych,  ani nie cenzuruje świadectw ofiar Holokaustu.

Zgodnie z nowelizacją  każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne – będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za „rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni”.

CMWP SDP  wyraża nadzieję, iż  w najbliższym czasie uda się wyjaśnić nieporozumienia i wątpliwości, które  pojawiły się przy okazji  zmiany ustawy o IPN w taki sposób, by  zostały zachowane  zasadnicze cele tej zmiany, jakim jest wyeliminowanie zachowań przypisujących Polsce odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę .

dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP