Kolejne miliony z UE na inwestycje w kompleksową modernizację i doposażenie warsztatów szkół zawodowych w Białej Podlaskiej pozyskał bialski samorząd.

Dwa projekty przygotowane przez Urząd Miasta w Białej Podlaskiej otrzymają w sumie 4,2 mln zł dofinansowania. Dziś (29 grudnia) w Lublinie umowy w tej sprawie podpisał prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk.

– Biała Podlaska stawia na kształcenie zawodowe a naszym celem jest stworzenie profesjonalnych kadr dla rozwoju gospodarczego miasta. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby zapewnić naszej młodzieży jak najlepsze warunki do nauki zawodów potrzebnych dziś na rynku pracy – mówi prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk.

– Cieszę, że nasze wnioski zostały dobrze ocenione, dzięki czemu do kasy miasta wpłyną tak znaczące środki finansowe. Dzięki nim zrealizujemy inwestycje, które pomogą nam osiągnąć nasz cel – dodaje.

Jak zapewniają urzędnicy bialskiego magistratu dzięki dofinansowaniu warunki kształcenia zawodowego młodzieży uczęszczającej do funkcjonujących w Białej Podlaskiej szkół zawodowych osiągną europejskie standardy. Za pozyskane środki sfinansowane zostaną roboty budowlane w pięciu budynkach. Będą to dwa budynki ZSZ nr 1 – budynek szkoły przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz budynek warsztatów przy ul. Warszawskiej oraz trzy budynki ZSZ nr 2 przy ul. Brzeskiej – budynek szkoły, budynek warsztatów (główny) i budynek działu samochodowego. Ponadto, przy ul. Brzeskiej zostanie wybudowany plac manewrowy, który będzie służył praktycznej nauce zawodów technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. Wszystkie budynki zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu miasto zakupi również nowoczesne wyposażenie na potrzeby działalności edukacyjnej. Zakupy sprzętu zostały zaplanowane we współpracy z pracodawcami, którzy rekomendowali wyposażenie przeznaczone do zakupu celem dostosowania oferty szkoły do wymagań rzeczywistego środowiska pracy.

Miasto zawarło umowy z kilkoma przedsiębiorstwami, które będą współdziałać przy opracowaniu programów nauczania, organizacji staży i praktyk, poprawie jakości organizacji praktycznej nauki zawodów i organizacji szkoleń dla uczniów i nauczycieli.

Drugi projekt o nazwie „Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej” obejmuje zarówno poprawę parametrów cieplnych budynku (m.in. wymianę konstrukcji i docieplenie dachu, docieplenie ścian, wymianę stolarki) jak i wymianę przestarzałych i nieefektywnych systemów centralnego ogrzewania. Obiekt zostanie wyposażony w urządzenia odnawialnych źródeł energii, w tym instalację fotowoltaiczną oraz dwie pompy ciepła. Ponadto zostanie wdrożony system zarządzania energią.

– Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynku wyniesie ponad 80%, dzięki czemu miasto będzie ponosić mniejsze koszty jego utrzymania a poprzez ograniczenie strat energii i wykorzystanie OZE zmniejszy się emisja substancji szkodliwych do środowiska – zapewnia zastępca prezydenta miasta Adam Chodziński.

Fot. www.bialapodlaska.pl

Powiązane
Scroll to Top