Pociągi wróciły do Hrubieszowa i już zostaną - wlubelskim.pl

Pociągi wróciły do Hrubieszowa i już zostaną

Od 10 grudnia można jeździć pociągiem z Hrubieszowa przez całą Polskę. Pociąg będzie jechał między innymi przez: Zamość, Rzeszów, Kraków, Częstochowę, Opole, Wrocław.

 

To historyczne wydarzenie, bo dalekobieżne połączenie kolejowe wraca do Hrubieszowa po 13 latach. W tej sprawie odbyła się 20 grudnia w Hrubieszowskim Domu Kultury w Hrubieszowie  konferencja prasowa z udziałem Posła Sławomira Zawiślaka, Wiceprezesa PKP Intercity – Jarosława Oniszczuka oraz Rzecznika Prasowego PKP Intercity.

Konferencja zgodnie z tematem odnosiła się do faktu uruchomienia od 10 grudnia dalekobieżnego połączenia kolejowego z Hrubieszowem, wykonywanego przez spółkę PKP Intercity oraz nawiązywała do podnoszonych przez stronę społeczną obaw dotyczących jakoby zamiarów zlikwidowania tego połączenia. Wyjaśniała ona również pewne utrudnienia związane z brakiem sprawnych lokomotyw i czasowym zastępowaniem ich poprzez komunikacja autobusową.

Poseł Sławomir Zawiślak złożył na ręce Wiceprezesa PKP Intercity – Jarosława Oniszczuka podziękowania za dobrą współpracę z władzami spółki PKP IC, która zaskutkowała tym, że powołany nowy zarząd z dniem 10 grudnia 2017 r. uruchomił połączenie kolejowe z Hrubieszowem. Poseł przypominał także, że w wyniku jego starań Lubelski Zakład PKP PLK zainwestował 6, 5 miliona złotych na poprawienie stanu infrastruktury kolejowej na odcinku Zamość – Hrubieszów celem polepszenia m.in. jakości ww. połączenia z Hrubieszowem, co tez poświadcza szczere zainteresowanie jego utrzymaniem.

Następnie Poseł oddał głos Wiceprezesowi PKP Intercity. Wiceprezes Jarosław Oniszczuk w swoim wystąpieniu zapewnił, że spółka nie ma zamiaru zlikwidować połączenia z Hrubieszowem. Wręcz przeciwnie, wkrótce rozpocznie jego kampanię promocyjną w mediach, która dotrze do mieszkańców regionu i zachęci ich do korzystania z uruchomionego połączenia kolejowego. Wiceprezes PKP Intercity odniósł się również do ostatnich problemów z funkcjonowaniem nowego rozkładu jazdy poprzez awaryjność lokomotyw i zastosowanie zastępczej komunikacji autobusowej. W swojej wypowiedzi podkreślił, że zaistniała sytuacja była wynikiem zdarzenia losowego m.in. 3 zderzenia lokomotyw z samochodami ( konieczna naprawa lokomotyw wykluczyła je czasowo z ruchu ) i w przyszłości ma nadzieję, że się nie powtórzy. Wiceprezes Jarosław Oniszczuk zadeklarował, że Zarząd PKP Intercity dołoży wszelkich starań aby w/w połączenie funkcjonowało bez zakłóceń, pomimo technicznych problemów z lokomotywami Gama.

Wiceprezes PKP Intercity Jarosław Oniszczuk dla podkreślenia stałości uruchomionego połączenia w towarzystwie Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka wręczył tablicę relacyjną dyżurnemu ruchu, kolejarzowi z Werbkowic – Panu Dariuszowi Kuterze oraz innym uczestnikom konferencji. Wręczone tablice symbolicznie podkreśliły, że spółka jest zainteresowana podtrzymaniem połączenia kolejowego z Hrubieszowem.