Polska Agencja Inwestycji i Handlu doceniła samorządy z naszego regionu za prowadzenie przyjaznych inwestorom stron internetowych.

Strona internetowa jest podstawowym źródłem pozyskiwania informacji przez potencjalnego inwestora o atutach prowadzenia działalności biznesowej w danej lokalizacji. Niekiedy to wręcz pierwszy kontakt z Polską i regionem. Wedle danych International Economic Development Council, obecnie w procesie podejmowania decyzji biznesowych narzędzie to uważane jest przez aż 67% kadry kierowniczej za najefektywniejszą technikę marketingową służącą w pozyskaniu klienta. Z racji na kluczowe znaczenie stron internetowych – zwłaszcza w początkowej fazie projektu inwestycyjnego – Polska Agencja Inwestycji i Handlu prowadzi proces stałego monitorowania jakości portali samorządów pod kątem doboru i dostępu treści dla potencjalnych klientów biznesowych z polski i za granicy.

– W oparciu o długoletnią współpracę z inwestorami z całego świata, zwłaszcza na bazie pytań, które są zadawane przez biznes odnośnie potencjału wybranych lokalizacji, PAIH opracowała pięć kluczowych bloków informacyjnych, które jednostka samorządu terytorialnego powinna komunikować za pośrednictwem własnej strony internetowej – informuje Aleksandra Łuczak – Brydak, główny specjalista PAIH. – Są wśród nich takie informacje, jak: lokalizacja i skomunikowanie miejscowości, dane o działających w województwie strefach ekonomicznych, parkach naukowo-technologicznych, inkubatorach przedsiębiorczości, sektorach „wysokiej szansy” dla biznesu, czy wykazy lokalnych instytucji okołobiznesowych – dodaje.

Na podstawie kluczowych obszarów informacyjnych, a także w oparciu o zasady inwestycyjnego „user expirience”, Agencja stworzyła wzorzec zakładki internetowej, która powinna znaleźć się na stronie internetowej każdego samorządu, starającego się o pozyskanie inwestorów. Kwestia dotyczy w szczególności gmin. Samorządy, które w ramach projektu Invest in Gmina zdecydują się wdrożyć opracowany przez PAIH wzorzec zakładki inwestycyjnej, są poddawane audytowi. Po osiągnięciu co najmniej 85% zgodności ze wzorcem, otrzymują od PAIH certyfikat „Wzorcowego, gminnego portalu internetowego przyjaznego dla inwestora”. Istotną korzyścią ze wdrożenia wzorca będzie wejście takiej gminy do powstającego obecnie w PAIH Generatora Ofert Inwestycyjnych – ogólnopolskiej bazy najlepszych i aktualnie dostępnych lokalizacji inwestycyjnych.

W 2017 roku najwyższy poziom zakładek internetowych poświęconych inwestorom zaprezentowały gminy: Zamość, Miłomłyn (woj. warmińsko – mazurskie), Bobolice (woj. zachodniopomorskie). Projekt Invest in Gmina jest realizowany od 2013 rok, a pierwszą gminą, która została w ten sposób wyróżniona był Rawicz.

Proces monitorowania stron internetowych pod względem ich przydatności dla inwestorów został rozpoczęty blisko dekadę temu od audytu stron samorządowych na szczeblu regionalnym. Od ośmiu lat PAIH organizuje konkurs dla samorządów wojewódzkich, aby zachęcić i zmobilizować je do zapewnienia wysokiej jakości komunikacji w internecie, poprzez łatwy dostęp do precyzyjnie dobranych informacji o ofercie inwestycyjnej swoich regionów. Regionalne Centra Obsługi Inwestorów (COI) rywalizują ze sobą o punkty, oceniając siebie nawzajem. Każde COI do dyspozycji ma 6 punktów. W tym roku w regionalnej rywalizacji zwyciężyło woj. opolskie (17 punktów). Drugie miejsce zajęły natomiast woj. lubelskie oraz woj. małopolskie (10 punktów) A na kolejnej lokacie znalazły się ex aequo województwa świętokrzyskie, podkarpackie, łódzkie i zachodniopomorskie.

– Tegoroczne wyniki konkursu dla regionów pokazują, że rywalizacja jest zacięta, a poziom stron internetowych wyrównuje się. To dobry sygnał dla inwestorów, a przede wszystkim, większa szansa na pozyskanie inwestycji w regionie – podkreśla Aleksandra Łuczak – Brydak.

Powiązane
Scroll to Top