Część zamojskich radnych chce tańszych biletów - wlubelskim.pl

Część zamojskich radnych chce tańszych biletów

Radni z PiS podtrzymują chęć obniżenia cen biletów i poszerzenia kręgu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów miejską komunikacją.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zamojskiej rady miasta podtrzymuje swoją decyzję dotyczącą projektu uchwały wsprawie obniżenia cen biletów, a także poszerzenia kręgu osób, które mająuprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zamościu. Informację w tej sprawie samorządowcy przekazali podczas konferencji prasowej, która odbyła się 11 grudnia.

Sprawa ciągnie się od kilku tygodni. Podczas listopadowej sesji rady miasta w Zamościu projekt uchwały autorstwa radnych z Klubu Prawa i Sprawiedliwości na wniosek radnego Piotra Małysza został zdjęty z porządku obrad sesji. Powód był prozaiczny. Brak większości w radzie.

Mimo to radni z PiS przekonywali na konferencji, że „zachowanie radnych głosujących za zdjęciem projektu uchwały z porządku obrad szkodzi lokalnemu społeczeństwu, gdyż pozbawia ich nie tylko darmowych przejazdów, ale także pozbawia korzystania z obniżenia cen biletów”.

Radni nie kryli też zdziwienia z wypowiedzi prezesa MZK – Krzysztofa Szmita na listopadowej sesji, że pomimo jego obecności na dwóch komisjach (Komisji Samorządui Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu) nikt z radnych nie pytał go szczegółowoo skutki finansowe związane z propozycją uchwały autorstwa Klubu PiS, a taka argumentacja padła dopiero na sesji ze strony radnego Małysza.

„Uważamy, że zachowanie radnych (…) było nie tylko nie merytoryczne, ale i skandaliczne, szkodzące określonej grupie społecznej Miasta i okolic”  czytamy w oświadczeniu radnych po konferencji.

I dlatego radni PiS poinformowali o skierowaniu do przewodniczącego rady miasta w Zamościu pisma o podjęcie niezbędnych czynności związanych z przekazaniem projektu uchwały radnych PiS w tej sprawie pod obrady sesji w grudniu.

Radni przypominają też najważniejsze zmiany dotyczące uchwały. Oto one:

1. Wprowadzenie obniżki cen biletów jednorazowych w I strefie (miejskiej) oraz na przejazd wyłącznie w strefie II lub III
– bilet normalny staracena 2,70 zł, nowa cena biletu 2,20 zł – obniżka 50 groszy

– bilet ulgowy stara cena1,35, nowa cena biletu 1,10 zł – obniżka o 25 groszy

2. Obniżenie cen biletówczasowych 1 godzinnych w I strefie (miejskiej) oraz na przejazd wyłącznie w strefie II lub III

– bilet normalny staracena 3,00 zł, nowa cena 2,50 zł

– bilet ulgowy stara cena1,50 zł, nowa cena 1,25 zł

3. Wprowadzeniebezpłatnych przejazdów środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji dla osób, któreukończyły 60 rok życia za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentuumożliwiającego stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.