Uczcili 75. rocznicę wysiedleń - wlubelskim.pl

Uczcili 75. rocznicę wysiedleń

Jednym z elementów upamiętniania wysiedleń jest wystawa opisująca tragiczne losy wysiedlanych podczas II wojny światowej mieszkańców Zamojszczyzny.

29 listopada w Delegaturze LUW w Zamościu odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. W konferencji udział wzięli Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, Witold Marucha – Sekretarz ŚZŻAK Okręg Zamość, Marian Derkacz, por. Andrzej Jaroszyński i Mieczysław Bartoń – Wice Prezesi ŚZŻAK Okręg Zamość, Józef Więcław – członek Prezydium ŚZŻAK Okręg Zamość, Kamila Maślanka – Prezes Koła Rejonowego w Hrubieszowie ŚZŻAK Okręg Zamość, Tomasz Książek – Prezes Koła Rejonowego w Biłgoraju ŚZŻAK Okręg Zamość oraz phm. Anna Rojek – Komendant Hufca ZHP w Tomaszowie Lubelskim wraz z harcerzami.

W trakcie konferencji jej uczestnicy przekazali do wiadomości publicznej szczegółowe informacje na temat podjętej przez ŚZŻAK Okręg Zamość nowej inicjatywy, która wpisuje się w tegoroczne obchody 75. rocznicy Wysiedleń na Zamojszczyźnie oraz wybuchu Powstania Zamojskiego. W ramach projektu pn. „Zachować w pamięci” w dniu 20 grudnia br. na terenie – będącego własnością ŚZŻAK O/Z – Muzeum Historycznym Zamojskiego Inspektoratu AK im. Stanisława Prusa ps. „ Adam” Bondyrzu zostaną zorganizowane duże uroczystości, podczas których m.in zaprezentowana zostanie wystawa upamiętniająca tragiczne losy wysiedlanej podczas II wojny światowej mieszkańców Zamojszczyzny oraz bohaterską postawę żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, którzy przeciwstawili się niemieckiemu najeźdźcy i stanęli w obronie polskiej ludności . Wśród innych atrakcji na ten dzień zaplanowano m. in. grę sytuacyjną, ogniska partyzanckie połączone ze spotkaniem integracyjnym uczestników, projekcję filmu „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944”, poczęstunek.

Niniejsze zadanie publiczne, realizowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej ma na celu podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Wystawa zostanie udostępniona również na budowanej stronie internetowej Związku. W ramach projektu pn. „Zachować pamięć” w dniu 23 listopada br. 20 harcerzy w wieku od 12 do 16 lat z Drużyny Harcerskiej ‚Traperski Krąg” z Suśca uczestniczyło również w warsztatach podczas których w ramach zajęć w muzeum poznawali metody archiwizacji, zabezpieczenia pamiątek historycznych.

Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość w imieniu uczestników konferencji zaprosił szkoły i inne zainteresowane organizacje do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. W obliczu ograniczonej ilości miejsc (200, max 300 osób) poprosił o pilne zgłaszanie swojego uczestnictwa w:

– sekretariacie ŚZŻAK Okręg Zamość (ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość) osobiście lub telefonicznie (tel. 84 677 65 56 ) w godzinach urzędowania (od 9:00 do 13:00) – od poniedziałku od poniedziałku do piątku;

– pod nr tel 501589888 lub 508257914;

– lub emailem na akzam@tlen.pl.

W trakcie konferencji Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość poseł Sławomir Zawiślak poinformował także o realizacji innej inicjatywy Związku pn. „Paczka dla kombatanta”, która ma na celu oddanie należnego szacunku i okazanie wdzięczności Weteranom m. in. AK i BCh za ich bohaterską walkę w obronie ludności Zamojszczyzny i o niepodległą Ojczyznę. W sytuacji gdy ww. projekt ma być zrealizowany jeszcze przed świętami poprosił o jak najpilniejsze zgłaszanie na ww. kontakty żyjących jeszcze uczestników Powstania Zamojskiego tj. żołnierzy AK i BCH, których można byłoby odwiedzić ze świątecznymi życzeniami i obdarować paczkami.

W trakcie konferencji jej uczestnicy przekazali do wiadomości publicznej także zaproszenie na planowaną na styczeń (dokładny termin zostanie przekazany po jego ostatecznym ustaleniu) premierę filmu dokumentalnego poruszającego temat wojennej i powojennej działalności jednego z wybitnych dowódców AK na Zamojszczyźnie – Józefa Śmiecha ps. Ciąg, wyprodukowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość przy współpracy z Telewizją Polską S. A. TVP3 Lublin (link do zwiastuna filmu w załączeniu). Dzięki złożonemu z sukcesem przez ŚZŻAK Okręg Zamość wnioskowi o środki na realizację tego filmu, po jego pozytywnym rozpatrzeniu, produkcję filmu współfinansuje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Film ma na celu przybliżenie widzowi sylwetki wybitnego dowódcy Armii Krajowej Józefa Śmiecha ps. Ciąg, który działał na terenie Zamojszczyzny a w ostatnich latach został oskarżony o zdradę. Nagranie filmu poprzedziła rzetelna analiza archiwalnych dokumentów dotyczących tej sprawy a zgromadzonych m.in w IPN, w filmie wykorzystano także wypowiedzi m. in. byłych żołnierzy AK (świadków tamtych wydarzeń), członków ich rodzin oraz historyków. Celem filmu jest przedstawienie widzowi faktów, opinii dotyczących ww. kontrowersyjnego oskarżenia względem bohatera walczącego w powstaniu Zamojskim po to by w efekcie mógł on sam sobie odpowiedzieć na pytanie czy J. Śmiech był powojennym zdrajcą czy był tragiczną ofiarą okrutnych powojennych czasów i pracy (także dokumentacyjnej) komunistycznych organów represji PRL.