Dwie propozycje zagospodarowania rejonu nowego dworca metropolitalnego trafiają właśnie do konsultacji z mieszkańcami. Na uwagi do koncepcji miasto czeka do 6 grudnia.

W ramach budowy Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego ma się zmienić przestrzeń w obrębie ulic: Młyńska, Gazowa, Krochmalna, Dworcowa, 1-go Maja, oraz Pocztowa. Zmianą dotkną jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, nowo projektowaną zieleń i małą infrastrukturę. Nowy wygląd otrzyma również plac Dworcowy, który po całkowitym usunięciu ruchu kołowego stanie się deptakiem połączonym wizualnie oraz funkcyjnie z głównym wejściem do dworca kolejowego. Powstanie układ nowych dróg przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które usprawnią ruch i komunikację nowego Dworca Metropolitalnego, centrum Lublina oraz terenów ekspozycyjnych Targów Lublin.

Stacje do ładowania trolejbusów
W ramach projektu powstanie także nowy budynek dworca autobusowego wraz z peronami, który będzie mógł sprawnie obsługiwać autobusy komunikacji miejskiej oraz pozamiejskiej, jak również dalekobieżnej. Na terenie wokół budynku dworca powstanie około 85 miejsc postojowych dla autobusów i busów komunikacji miejskiej i zamiejskiej, w tym miejsca pod pętle komunikacji miejskiej oraz stanowiska do ładowania trolejbusów.
W otoczeniu budynku dworca powstaną parkingi tzn. kiss & ride, natomiast pod budynkiem dworca powstanie podziemny parking na 200 pojazdów dla podróżnych, na który zostaną przeniesione stanowiska taksówek. Dodatkowo, w bliskiej odległości dworca przy ul. Krochmalnej, zostaną wybudowane parkingi dla autobusów i mikrobusów komunikacji zamiejskiej, których czas oczekiwania na odjazd przekracza 15 min.

Inwestycja potrzebna Lublinowi
– To jedna z bardziej potrzebnych Lublinowi inwestycji. Od lat czekamy na poprawę jakości przestrzeni
i obsługi pasażerów w rejonie obecnego dworca PKS i PKP – komentuje Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Prace projektowe mają potrwać około dwóch lat, a jednym z elementów przebudowy tej części miasta będzie także jej przyrodnicza odnowa oraz powstanie nowoczesnych, przyjaznych przestrzeni publicznych.

Która koncepcja zwycięży?

Pierwsza koncepcja zakłada zachowanie połączeń drogowych w rejonie ronda Sportowców oraz dopuszcza ruch kołowy tylko dla transportu publicznego i pojazdów uprzywilejowanych na placu Dworcowym.
W ramach dworca powstanie 86 stanowisk stanowisk autobusowych (w tym: 50 dla komunikacji zamiejskiej, 16 dla komunikacji miejskiej i 20 dla komunikacji zamiejskiej z okresem oczekiwania do 15 min),
2 stanowiska dla komunikacji miejskiej i 1 dla komunikacji zamiejskiej. W ramach zajezdni dla komunikacji zamiejskiej i dalekobieżnej zaprojektowano 63 miejsca postojowe dla autobusów i 78 miejsc postojowych dla mikrobusów. Koncepcja zakłada powstanie ok. 185 miejsc postojowych oraz 6 w ramach postoju TAXI.
Ta koncepcja placu Dworcowego bazuje na „ostrych liniach” wytyczających główne arterie piesze i kołowe, rowerowe oraz zielone przestrzenie publiczne, które mają swoja kontynuację na dachu nowego dworca autobusowego.
Sama bryła dworca autobusowego to 15 filarów o konstrukcji wspornikowej ustawionych w 3 rzędach po 5 w każdym, których forma odwołuje się do winorośli. Budynek jest 2 kondygnacyjny z miejscem na informację turystyczną, punkt promocji miasta i regionu, z użytkowym dachem zielonym otwartym dla pieszych.
Powierzchnia użytkowa budynku to 1 800 m2, powierzchnia użytkowa dachu wynosi 590 m2, powierzchnia użytkowa parkingu zaś 6 710 m2. Koncepcja zakłada powstanie ok. 185 miejsc postojowych oraz 6 miejsc taksówkowych.

Koncepcja druga całkowicie zmienia organizację połączeń drogowych zarówno w rejonie ronda Sportowców jak i placu Dworcowym. Rondo Sportowców rozbudowane zostało o przyszłe połączenie drogowe północnej i południowej części miast poprzez tunel pod torami. Natomiast plac Dworcowy pełni funkcję otwartej przestrzeni przeznaczonej dla ruchu pieszego.
W ramach dworca powstaną 74 stanowiska autobusowe (w tym: 48 dla komunikacji zamiejskiej, 2 podwójne dla komunikacji miejskiej i 22 dla komunikacji zamiejskiej z okresem oczekiwania do 15 min), 9 stanowisk dla komunikacji miejskiej – autobus rozpoczynające trasę i 1 stanowisko dla autobusu kończącego trasę,
1 podwójne stanowisko dla komunikacji zamiejskiej dla autobusów wysadzających pasażerów. W ramach zajezdni dla komunikacji zamiejskiej i dalekobieżnej zaprojektowano 63 miejsca postojowe dla autobusów
i 50 miejsc postojowych dla mikrobusów. Przestrzeń placu bazuje na łagodnych liniach.
Budynek dworca został zaprojektowany w postaci podwójnej bryły, której główna część zewnętrzna konstrukcyjna jest oparta na czterech słupach żelbetowych z głowicami stalowymi. Część wewnętrzna to szklany kubik mieszczący dwie wydzielone od siebie funkcje: obsługi pasażera i biurową zamknięte
w „otwartej” przestrzeni hali dworcowej.
Powierzchnia użytkowa budynku to 1 350 m2, zaś parkingu 6 293 m2, ze 178 miejscami parkingowych oraz
8 miejscami postojowymi dla TAXI.

Plan inwestycyjny
Po doprecyzowaniu koncepcji dworca ruszą prace przy projekcie budowlano-wykonawczym, który ma być gotowy na początku 2019 r. Wtedy też rozpocznie się procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. Inwestycja rozpocznie się w 2020 roku i potrwa 3 lata. Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego jest planowana do współfinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Konsultacje społeczne
W dniach 22 listopada – 6 grudnia 2017 roku można zgłaszać swoje uwagi na temat dwóch koncepcji wielofunkcyjnego obiektu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców na temat prezentowanych koncepcji inwestycji oraz realizacja projektu odpowiadającego na potrzeby wszystkich zainteresowanych korzystaniem z obiektu mieszkańców i mieszkanek Lublina. Uwagi w formie elektronicznej prosimy kierować na adres: konsultacje@lublin.eu. Informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie www.lublin.eu/konsultacje.

Spotkanie publiczne z przedstawicielami autorów koncepcji odbędzie się w środę (29 listopada) o godz. 17 w sali obrad rady miasta w lubelskim ratuszu.

Powiązane
Scroll to Top