Lubelski Węgiel Bogdanka podała dziś wyniki finansowe za trzeci kwartał. – Jest dobrze – ocenia spółka.

Z informacji przedstawionych na dzisiejszej konferencji prasowej wynika, że Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka wypracowała w III kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży wynoszące 405 mln zł oraz zysk netto w wysokości 31,5 mln zł.

Po trzech kwartałach 2017 roku przychody ze sprzedaży sięgające 1,3 mld zł oraz zysk netto w wysokości 143,7 mln zł. To oznacza, że w stosunku do takiego samego okresu w ubiegłym roku nastąpił wzrost zysku netto o prawie 20 procent.

Osiągnięte wyniki finansowe spółka ocenia jako dobre. Bogdanka utrzymuje silną pozycję rynkową. Po trzech kwartałach 2017 jej udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego kształtował się na poziomie 17,7% a w rynku węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 25,5%.

Jak wynika z przekazanych dziennikarzom informacji w III kwartale tego roku produkcja węgla handlowego była zgodna z planem i osiągnęła poziom 2,2 mln ton. Zrealizowana w tym okresie sprzedaż na poziomie ponad 2 mln również była zgodna z planem. W efekcie po trzech kwartałach zarówno produkcja węgla handlowego jak i sprzedaż sięgnęły poziomu ok. 6,7 mln ton (czyli były porównywalne do wypracowanych w tym samym okresie rok wcześniej). Długość wyrobisk korytarzowych wykonanych w pierwszych dziewięciu miesiącach br. wyniosła 22,5 km, co oznacza wzrost o 22,3% w porównaniu z tym samym okresem w 2016 roku. Natomiast cel produkcji rocznej na poziomie ok. 9 mln ton pozostaje bez zmian.

– Osiągnięte po trzech kwartałach tego roku wyniki finansowe oceniam jako dobre – zwracam uwagę na wzrost zyskowności przy porównywalnym poziomie wydobycia i sprzedaży oraz praktycznie płaskim poziomie realizowanych cen. Wyraźnie widoczna jest nasza ciągła praca nad efektywnością kosztową. Nasz cel produkcyjny na ten rok: ok. 9 mln ton – pozostaje bez zmian – powiedział Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

Do najważniejszych wydarzeń III kwartału władze spółki zaliczają złożenie przez Bogdankę wniosku o udzielenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Ostrów” w obszarze górniczym „Ludwin”, które zaowocowało otrzymaniem koncesji w listopadzie tego roku. – Blisko dwukrotne zwiększenie bazy zasobów w wyniku jej otrzymania oznacza możliwość długofalowego planowania i zabezpieczenia rozwoju kopalni – dodał prezes Szlaga.

W październiku spółka podpisała aneks do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z Zakładami Azotowymi „Puławy” SA, w myśl którego zwiększone zostaną dostawy węgla po wyższej cenie.

Powiązane
Scroll to Top