Publikacja:

W piątek, 17 listopada, w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju zorganizowano „Dzień druku 3D”.

Impreza odbyła się w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, która jest partnerem szkoły, jak również partnerem tego przedsięwzięcia.

Wykładowcy uczelni gościli tego dnia w szkole i w czasie zajęć przedstawili teoretyczne podstawy technik druku 3D, sposoby projektowania obiektów oraz praktyczne wykorzystania modeli 3D. Asystenci WSEI wraz z uczniami ZSZiO przygotowali także pokazy technicznych możliwości drukarek. Była to doskonała okazja do porównania możliwości sprzętu oraz wymiany doświadczeń, pomysłów i idei.

Uczestnicy wydarzenia obejrzeli również filmy i prezentacje pokazujące najnowsze możliwości druku wielkogabarytowego oraz druku materiałami nietypowymi. Uczniowie zapytani o ich spostrzeżenia i opinie odpowiadali, że już nie mogą doczekać się kolejnych takich pokazów.

„Dzień druku 3D” wpisuje się w najnowsze trendy rozwoju w nauce i technice, inspiruje kreatywność, popularyzuje wśród młodzieży technologię druku 3D jako jedną z odpowiedzi na wyzwania stawiane przez współczesny świat.

Powiązane
Scroll to Top