W czwartek, 16 listopada, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński dokonał uroczystego otwarcia posterunku policji w Jastkowie.

– Policja musi być blisko ludzi – mówił w trakcie uroczystości w Jastkowie wiceszef MSWiA. Tego dnia Jarosław Zieliński przekazał też klucze do dwóch kolejnych odtwarzanych jednostek: w Woli Uhruskiej oraz w Michowie, które zaczną funkcjonować od 1 grudnia tego roku.

Odtworzone posterunki w Jastkowie, Woli Uhruskiej oraz w Michowie zostały zlikwidowane w latach 2011-2012. W tym okresie zostało zlikwidowanych ponad 400 posterunków z ponad 700 wówczas istniejących.

Od czasu uruchomienia programu przywracania posterunków Policji już ponad 60 jednostek zostało reaktywowanych w całej Polsce (w tym siedem w woj. lubelskim).

W posterunku policji w Jastkowie będzie pełniło służbę sześciu funkcjonariuszy policji, którzy obejmą swoim działaniem gminy Jastków i Garbów.

Koszt uruchomienia posterunku to ponad 440 tys. zł. 130 tys. przekazała na ten cel gmina.

W uroczystości w Jastkowie uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych na czele z wiceministrem Jarosławem Zielińskim, wojewodą lubelskim Przemysławem Czarnkiem, posłami, oficerami dowództwa służb mundurowych oraz przedstawicielami władz samorządowych, a także mieszkańcy gminy.

Jerzy Łapanowski

Powiązane
Scroll to Top