19 listopada odbędzie się pogrzeb „Znicza” - wlubelskim.pl

19 listopada odbędzie się pogrzeb „Znicza”

Chorąży Antoni Dołęga, najdłużej ukrywający się „żołnierz wyklęty” zostanie pochowany w Trzebieszowie.

Antoni Dołęga „Znicz” był żołnierzem podziemia antykomunistycznego na Ziemi Łukowskiej. Urodził się 1 maja 1915 r. w Farfaku (obecnie Łuków). W 1938 roku ukończył szkołę podoficerską przy 84 pułku piechoty w Pińsku. Był uczestnikiem Wojny Obronnej 1939 roku oraz konspiracji niepodległościowej w szeregach Armi Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Po śmierci por. Józefa Matusza ps. „Lont” dowódca kilkunastoosobowego oddziału działającego na terenie powiatów łukowskiego, siedleckiego i radzyńskiego. Po rozbiciu oddziału ukrywał się samotnie u zaufanych gospodarzy, którzy nie dbając o własne bezpieczeństwo ukrywali go aż do śmierci w 1982 roku. Doczesne szczątki zostały ekshumowane z konspiracyjnego grobu 13 czerwca tego roku w miejscowości Popławy-Rogale w gminie Trzebieszów.

Pogrzeb Antoniego Dołęgi odbędzie się 19 listopada. Ceremonia rozpocznie się o godz. 10.30 modlitwą różańcową w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzebieszowie. Następnie, o godz. 12, biskup siedlecki Kazimier Gurda odprawi mszę świętą w kościele parafialnym w Trzebieszowie. – Po czym nastąpi odprowadzenie doczesnych szczątków na cmentarz w asyście Kompani Reprezentacyjnej Wojska Polskiego – informuje Sławomir Smolar z Łukowskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Pogrzeb „Znicza” organizuje Społeczny Komitet Upamiętnienia Antoniego Dołęgi i rodzina przy wsparciu Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz samorząd.

——–

Społeczny Komitet Upamiętnienia Ostatniego Żołnierza Wyklętego Chorążego Antoniego Dołęgi ps. „Znicz” zwraca się z apelem o wsparcie finansowe uroczystości pogrzebu i budowy pomnika ostatniego Żołnierza Wyklętego chor. Antoniego Dołęgi. Konto Komitetu: Bank spółdzielczy w Trzebieszowie nr 46 9206 0009 0000 0749 2000 0020 dopisek „Dołega”. Obsługe finansową zapewnia ŚZŻAK koło Trzebieszów. Kontakt: Tel. 509199705.