Uroczystą galą finałową z udziałem zastępcy Komendanta Głównego OHP Renaty Wicha zakończył się 8 listopada w Lublinie II Ogólnopolski Konkurs Historyczny OHP „Śladami Legionów Polskich”.

Konkurs odbywał się od 6 września do 18 października tego roku na poziomach lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Na jego etap ogólnopolski napłynęło blisko 300 prac przygotowanych przez uczestników Ochotniczych Hufców Pracy z całej Polski. Tematyka prac dotyczyła Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego oraz ich walki o odzyskanie niepodległości w latach 1914-1918. Prace były przygotowane w trzech kategoriach: fotograficznej, graficznej i plastycznej (były to m.in. zdjęcia, albumy, mapy, kalendarze, projekty nadruków na koszulki i torby, plakaty, obrazy, rysunki, odlewy z gipsu, hafty, naszywki, makieta przemarszu, gry planszowe).

Po ocenie prac przez profesjonalną komisję w składzie: historyk prof. Jan Konefał, Grzegorz Sztal ze Stowarzyszenia Dawnej Broni i Barwy oraz historyk sztuki Dorota Jurkowska, 15 uczestnikom OHP przyznano nagrody, 11 uczestnikom OHP – wyróżnienia. Laureaci przyjechali do Lublina z jednostek OHP w Łodzi, Szczawnicy Jabłonki, Niechanowa, Iwonicza, Kęt, Mysłakowic, Koła, Piotrkowa Trybunalskiego, Chraplewa, Tarnowa, Inowrocławia i Dobieszkowa.

Dzień wcześniej, 7 listopada, dla laureatów i ich opiekunów zorganizowano wycieczką lubelskim szlakiem niepodległościowym połączoną z grą miejską na terenie Lublina. Każdy z uczestników na zakończenie otrzymał pamiątkową kartę ze znaczkiem pocztowym wydanym z okazji 100. rocznicy wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej z Krakowa. Wieczorem Wojewódzki Komendant OHP i wychowawca Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie przeprowadzili dla laureatów konkursu prelekcję na temat walk legionowych oraz Józefa Piłsudskiego.

Ideą konkursu było propagowanie i pogłębianie wśród uczestników Ochotniczych Hufców Pracy z całej Polski wiedzy historycznej o naszej ojczyźnie, jej bohaterach, dziedzictwie kulturowym, kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia świadomości, tożsamości i jedności narodowej, a także rozwijanie zdolności artystycznych i plastycznych. Poprzez realizację przedsięwzięcia organizatorzy chcieli przybliżyć młodzieży historię walki niepodległościowej i upowszechnić wiedzę o wydarzeniach związanych z Legionami Polskimi. Konkurs przeprowadzono także dla upamiętnienia 100. rocznicy największego boju Legionów Polskich pod Kostiuchnówką (1917 r.) i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (1918 r).

Organizatorami konkursu były Komenda Główna OHP i Lubelska Wojewódzka Komenda OHP.

Podczas gali finałowej laureaci konkursu odebrali dyplomy i cenne nagrody, a wszyscy obecni na uroczystości – organizatorzy, partnerzy, patroni, fundatorzy nagród, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz sympatycy Ochotniczych Hufców Pracy mieli okazję zapoznać się z inicjatywą OHP służącą upamiętnieniu Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego oraz świętowaniu odzyskania przez Polskę niepodległości. Galę konkursu połączono z wystawą nagrodzonych prac, prezentowaną w holu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego od 6 do 10 listopada.

 

Obecna na uroczystościach Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha pogratulowała zaangażowania i pasji wszystkim uczestnikom Ochotniczych Hufców Pracy biorącym udział w konkursie, wychowawcom oraz całej kadrze OHP organizującej przedsięwzięcie.

Komendant podkreśliła również, że w dziejach Rzeczypospolitej Legionom Polskim początek dała Pierwsza Kompania Kadrowa sformowana 3 sierpnia 1914 r. w Krakowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego.

– Ta postać zajmuje szczególne miejsce w historii i dla wielu pokoleń Polaków pozostaje symbolem patriotyzmu oraz walki o niepodległą i suwerenną Ojczyznę. Dziś możemy oddać hołd tym bohaterskim czynom swoją postawą oraz poczuciem świadomości pamięci historycznej i tożsamości jedności narodowej – mówiła.

Galę finałową uświetniły występy artystyczne uczestników OHP z Lublina i Chełma, którzy zaprezentowali utwory „Pierwsza brygada”, „Synkowie moi”, „Rozkwitały pąki białych róż” i „Wojenko, wojenko”.

Powiązane
Scroll to Top