Pieniądze z unijnego dofinansowania zostaną wykorzystane na odnowę i rozwój 32,67 ha terenów zieleni w mieście. Zrealizowanych zostanie 21 projektów.

Umowa na dofinansowania podpisana została w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 24 października, natomiast 27 października na konferencji w Kraśniku przedstawiono szczegóły projektu.

Projekt będzie realizowany do 30 grudnia 2019 r. Jego koszt całkowity to 7 197 864,53 zł, przy czym dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020, przekazane przez NFOŚiGW, wyniesie 6 118 184,85 zł. Obejmuje on różnorodne działania polegające na zagospodarowaniu zieleni przyulicznej, parkowej, osiedlowej oraz zieleni znajdującej się na placach zabaw.

Projekt realizowany będzie w 21 miejscach , wśród których są na przykład „aleja jabłoniowa” przy al. Niepodległości, „zamczysko” w starej części miasta czy skwer przy dworcu PKP. – Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych przedsięwzięciem to 32ha, spośród 94 ha całkowitej powierzchni zieleni miejskiej – zapowiedział na konferencji prezentującej projekt burmistrz Mirosław Włodarczyk – Mamy więc niezwykłą okazję, aby znane mieszkańcom miejsca diametralnie odmienić – dodał.

Realizacja projektu zakłada stworzenie ogólnodostępnych terenów zieleni o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej mających aktywizować oraz integrować lokalną społeczność. Oprócz funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych tereny objęte projektem mają edukować i kształtować postawy proekologiczne oraz zdrowy styl życia.

Stworzenie ścieżki edukacyjnej zakłada się w parku znajdującym się przy ul. Słowackiego (okolice Szkoły Społecznej). W obrębie skarpy w okolicach ulic Festiwalowa, Oboźna, Zamkowa oprócz aranżacji zieleni planowane jest także zabezpieczenie skarpy, aby zapobiec jej osuwaniu.

– Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, takie jak m.in.: brak wystarczającej zieleni, pogarszający się stan terenów zielonych w mieście, brak uporządkowania szaty roślinnej i drzewostanu, zniszczona infrastruktura. Podstawowym założeniem ekologicznej inicjatywy jest modernizacja i rozbudowa obszarów zieleni miejskiej, ochrona obszarów o zachowanej tożsamości kulturowo-przyrodniczej i historycznej, a także stworzenie terenów pełniących funkcję edukacyjno-przyrodniczą i wypoczynkowo-rekreacyjną – informuje Emilia Łukasik, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Kraśniku.

Efektem działań będzie nie tylko poprawa estetyki i funkcjonalności poszczególnych miejsc, ale też ograniczenie hałasu czy zatrzymanie pyłów oraz podniesienie jakości powietrza.

Lista miejsc objętych projektem

 

 

Powiązane
Scroll to Top