Wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk spotka się w Lublinie ze studentami zainteresowanymi pilotażowym programem Ministerstwa Obrony Narodowej „Legia Akademicka”.

Pilotażowy program ochotniczego szkolenia studentów – Legia Akademicka” zakłada wdrożenie efektywnego systemu gromadzenia rezerw osobowych. System zapewniałby większy dopływ młodszych wiekiem żołnierzy rezerwy, w szczególności oficerów i podoficerów rezerwy, którzy będą szkoleni w okresie studiów.

Program, wzorem lat 2003 -2008 będzie polegał na szkoleniu teoretycznym – realizowanym na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Program nauczania obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów. Przewiduje się również możliwość wsparcia procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia (szkolenia) na odległość, tzw. e-learningu.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku (poprzez administrację Uczelni) do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną program, która będzie realizowana wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów: moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi, moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala.

O założeniach programu będzie dziś mówił w Lublinie wiceminister Dworczyk. O godz. 10 rozpocznie się spotkanie wiceministra ze studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Al. Racławickie 14) , a o godz. 12.45 ze studentami Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej (pl. Litewski 3).

Także w środę, o godzinie 11.00 planowany jest udział sekretarza stanu w MON Michała Dworczyka w uroczystym ślubowaniu klas mundurowych XIV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie (ul. Radzyńska 5).

Natomiast na Placu Teatralnym w Lublinie w godzinach 10.00 – 15.00 odbędzie się promocja pilotażowego programu „Legia Akademicka”.

Fot. i video: MON, materiały prasowe

Powiązane
Scroll to Top