Publikacja:

Ponad 90 biskupów ze wszystkich diecezji spotkało się w Lublinie na Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, czyli najważniejszym organie kolegialnym Kościoła katolickiego w Polsce.

Przez najbliższe dni Katolicki Uniwersytet Lubelski będzie miejscem ważnych wydarzeń. W niedzielę 15 października Uniwersytet uroczyście rozpocznie setny rok działalności, natomiast wcześniej, w piątek i sobotę (13 i 14 października), KUL będzie gościł najważniejszy organ kolegialny Kościoła katolickiego w Polsce – Konferencję Episkopatu Polski, której 377. Zebranie Plenarne po raz pierwszy odbędzie się w Lublinie.

W Zebraniu weźmie udział ponad 90 biskupów ze wszystkich diecezji. Wielu z nich jest blisko związanych z KUL, który nadal pozostaje kuźnią kadr dla polskiego Kościoła. Ponad 80 spośród 150 żyjących obecnie hierarchów jest blisko związanych z Uniwersytetem – są to absolwenci bądź byli lub obecni pracownicy KUL.

Znaczenie KUL dla Kościoła w Polsce potwierdza Sekretarz Episkopatu bp Artur Miziński: „KUL to Alma Mater dla wielu duchownych i świeckich katolików w Polsce. O wadze tej uczelni świadczy choćby fakt, że jej wykładowcą był św. Jan Paweł II. Obecnie ten uniwersytet oferuje wysoki poziom nauczania, nowoczesne metody dydaktyczne i zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców. Dziś KUL nadal pełni swoją misję i kształtuje serca oraz umysły młodych ludzi, którzy pragną w sposób dojrzały i odpowiedzialny przeżywać swoje chrześcijaństwo i być świadkami Chrystusa we współczesnym świecie”.

Miejsce obrad zostało wybrane nieprzypadkowo – to właśnie Episkopat Polski przed 100 latu wyraził zgodę na przedstawioną przez ks. Idziego Radziszewskiego inicjatywę utworzenia uniwersytetu katolickiego w Lublinie, powołał Uniwersytet swoją decyzją i do dziś go wspiera.

Wśród tematów, które zostaną podjęte przez biskupów podczas obrad, znalazły się zagadnienia związane z duszpasterstwem młodzieży, przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 2019 w Panamie, duszpasterstwo rodzin, a także działalność Caritas Polska.

W sobotę 14 października wszyscy mieszkańcy Lublina zaproszeni są do wspólnej modlitwy z Księżmi Biskupami, którzy o godz. 8.00 w Kościele Akademickim KUL odprawią Mszę św. Przewodniczyć jej będzie nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, a homilię wygłosi abp Wojciech Polak, Prymas Polski.

Zainaugurują rok akademicki

W niedzielę 15 października Księża Biskupi wezmą udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego. Rozpocznie ją Msza św. o godz. 8.30 w Archikatedrze Lubelskiej, sprawowana pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który również wygłosi homilię.

Druga część inauguracji rozpocznie się o godz. 11 w Auli im. Stefana kard. Wyszyńskiego. Wykład inauguracyjny „Polski uniwersytet wobec nowych wyzwań” wygłosi Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wręczone zostaną również Laury Uniwersyteckie – nagrody przyznawane nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia naukowe.

Inaugurację zwieńczy kolejny koncert z cyklu OPUS MAGNUM –  KULowskie wieczory z muzyką. W Auli im. Stefana kard. Wyszyńskiego o godz. 18.00 z nadzwyczajnym recitalem fortepianowym wystąpi Piotr Banasik.

Wszystkie wydarzenia uroczystej inauguracji roku akademickiego na KUL są otwarte dla wszystkich chętnych osób.

Trochę o historii i strukturze KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski powstał w 1918 roku. Misją uniwersytetu jest prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury. Pierwsza inauguracja roku akademickiego miała miejsce 8 grudnia 1918 roku.

Obecnie strukturę uniwersytetu stanowi osiem wydziałów – siedem w Lublinie oraz wydział zamiejscowy w Stalowej Woli. Uniwersytet kształci na 40 kierunkach studiów oraz w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.

Na uniwersytecie studiuje ponad 12 tys. studentów, w tym ponad 1,6 tys. doktorantów oraz blisko 700 (685 osób) cudzoziemców pochodzących z 42 krajów m.in. z Ukrainy, Białorusi, Hiszpanii, Chin i Nigerii. Wśród cudzoziemców po raz pierwszy do społeczności akademickiej KUL dołączyli reprezentanci takich krajów, jak Armenia, Bangladesz, Etiopia, Filipiny, Indie, Mołdawia, Portugalia, Panama, Rwanda, Wenezuela  i Wietnam. W tegorocznej rekrutacji przyjęliśmy na studia o 90% obcokrajowców więcej niż w roku ubiegłym.

Kadrę uczelni stanowią 1983 osoby, w tym 1050 nauczycieli akademickich, z których 435 to samodzielni pracownicy naukowi.

Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie rozpoczęło w tym roku na KUL 3404 osoby, czyli o 4%  więcej, niż w roku ubiegłym. Ze względu na zmiany ustawowe został zmniejszony nabór na studia doktoranckie – rozpoczęło je 226 osób.

Największą popularnością w tegorocznej rekrutacji cieszyły się kierunki od lat wybierane najchętniej: psychologia, prawo, filologia angielska, bezpieczeństwo narodowe, informatyka, sinologia, administracja, pedagogika. W tym roku akademickim KUL otworzył dwa nowe kierunki: hispanistykę oraz doradztwo kariery i doradztwo personalne, które także cieszyły się dużym zainteresowaniem podczas rekrutacji.

Stabilna sytuacja finansowa, którą cieszy się KUL, pozwala na systematyczną realizację inwestycji. Zakończyliśmy pierwszy od ponad 50 lat remont Kościoła Akademickiego, na szczególną uwagę w zasługuje odnowiona polichromia autorstwa Eugeniusza Muchy, która dzięki renowacji odzyskała pierwotny blask, a same prace renowacyjne odsłoniły niewidoczne wcześniej szczegóły pracy Muchy. Warto przypomnieć, że polichromia nawiązuje do encykliki „Pacem in terris” św. Jana XXIII.

Ważną inwestycją jest również dostosowanie Gmachu Głównego do potrzeb studentów z niepełnosprawnością, m.in. przez budowę dwóch wind. Poszerzamy również bazę sportową. Jeszcze tej jesieni zostaną oddane do użytku nowe obiekty sportowe KUL na Poczekajce. Inwestycja obejmuje budowę nowoczesnej hali do tenisa ziemnego, hali z boiskiem wielofunkcyjnym oraz budynku obsługi zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą. Dobiega końca I etap przystosowania pomieszczeń dla potrzeb Muzeum KUL.

Uroczysta inauguracja na KUL rozpoczyna setny rok działalności jedynego w Polsce uniwersytetu katolickiego. Program jubileuszowych obchodów jest bogaty i zróżnicowany – konferencje naukowe, wydarzenia kulturalne i jubileuszowe wydawnictwa to tylko niektóre z propozycji. W czerwcu przyszłego roku (8-9 czerwca 2018 r.) został zaplanowany Światowy Zjazd Absolwentów KUL.

Powiązane
Scroll to Top