– Właśnie realizuje się wielka myśl o związaniu naszych narodów na trwałe w obronie i w budowie pokoju. Wielka rzecz, a Lublin jest jej świadkiem – mówił dziś na Zamku Lubelskim minister obrony Antoni Macierewicz.

Były to słowa o sojuszu Polski, Litwy i Ukrainy, który znalazł odzwierciedlenie w Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygadzie. Dziś na Zamku Lubelskim odbyły się uroczystości związane z drugą rocznicą powstania Wielonarodowej Brygady, której dowództwo mieści się w Lublinie. Wzięli w niej udział ministrowie obrony Polski, Litwy i Ukrainy.

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada LITPOLUKRBRIG jest wielonarodową jednostką, składającą się z pododdziałów Sił Zbrojnych Litwy, Polski i Ukrainy. Porozumienie o jej utworzeniu podpisano 19 września 2014 roku w Warszawie. Brygada ostatecznie uformowała się na jesieni 2015 roku. Utworzenie Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady jest częścią ciągłego procesu jednolitej i długotrwałej współpracy wojskowej pomiędzy Polską, Ukrainą i Litwą.

Dziś (5 października) w Lublinie doszło do nadania imienia brygadzie. Patronem został wielki hetman Konstanty Ostrogski, który dowodził wojskami polsko-litewsko-ukraińskimi w wojnie litewsko-moskiewskiej. W jej kulinacyjnym momencie hetman rozgromił Rosjan pod Orszą w 1514 roku. O znaczeniu tego zwycięstwa mówił podczas uroczystości Antoni Macierewicz. – Konstanty Ostrogski w ciężkich walkach i trudnych czasach dla naszych narodów pokonał Moskali, pokonał przeciwnika, który chciał zniszczyć pokój naszych narodów – mówił minister Marcierewicz.

Podczas dzisiejszych uroczystości, brygada otrzymała sztandar, a ministrowie podpisali też aneks do porozumienia dotyczącego działania LITPOLUKRBRIG. – Zmiana porozumienia, które obowiązywało dotychczas, przewiduje przede wszystkim możliwość rozszerzenia zadań brygady. Będzie to realizacja zadań na podstawie mandatu organizacji międzynarodowych, pokojowych, za jednomyślną zgodą wszystkich stron – wyjaśniła ppłk Anna Pęzioł-Wójtowicz, rzecznik prasowy MON. – To jest pogłębienie możliwości działania brygady – podkreśliła.

O znaczeniu dzisiejszej uroczystości i samej brygady mówili dziś wszyscy ministrowie.

– Lublin jest takim miastem w którym dzieją się rzeczy historyczne – nie miał wątpliwości Antoni Macierewicz. – Ta brygada nie tylko symbolizuje jedność naszych narodów, ale ją tworzy. Jest przykładem i źródłem wskazującym na to w jaką stronę nasze narody będą szły – w stronę jedności przeciwko wszelkiemu wrogowi, w stronę pomocy wzajemnej – mówił szef resortu obrony. – Od dzisiaj ta brygada będzie mogła brać udział we wszelkich przedsięwzięciach pokojowych wtedy, kiedy ten pokój jest zagrożony – podkreślił minister Macierewicz.

 

 

Z kolei Raimundas Karoblis, minister obrony Litwy przypomniał o współczesnym znaczeniu zwycięstwa hetmana Ostrogskiego z XVI wieku. – W tamtych czasach nasi przodkowie musieli przeciwstawić się agresji ze wschodu. W obecnej chwili dzieje się to samo. Jest agresja na Ukrainę, gdzie codziennie giną ludzie i musimy zrobić wszystko żeby temu zapobiegać – mówił minister Karoblis. – Wspólna brygada nie jest wyłącznie symbolem. Jest wspólną siłą – zapewnił.

Te deklaracje spotkały się z uznaniem ministra obrony Ukrainy gen. Stepana Połtoraka. – Dla Ukrainy jest bardzo ważne posiadać przyjaciół, którzy wspierają nas z rosyjską agresją. Nasz przykład współpracy będzie przykładem integrowania sił w celu budowania pokoju – stwierdził gen. Połtorak.

Całość podsumował zaś minister Antoni Marcierewicz. – Blisko 40 lat temu została sformułowana wielka koncepcja związana z połączeniem wysiuiłku naszych trzech państw i współdziałania ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj miałem zaszczyt patrzeć na wspólny sztandar litewsko-polsko-ukraiński, wspólnych żołnierzy i jednostkę wojskową. W ten sposób rzeczywiście realizuje się wielka myśl o związaniu naszych narodów na trwałe w obronie i w budowie pokoju. Wielka rzecz. A Lublin jest jej świadkiem – stwierdził minister obrony narodowej.

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada LITPOLUKRBRIG liczy ok. 4,5 tys. żołnierzy. Pełną zdolność operacyjną brygada osiągnęła na początku tego roku. Dowódcą jest płk dypl. Zenon Brzuszko.

Opracowanie tekstu i foto: tn

 

Powiązane
Scroll to Top