Międzynarodowy Dzień KUL - wlubelskim.pl

Międzynarodowy Dzień KUL

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się dziś Międzynarodowy Dzień KUL. To druga edycja wydarzenia, którego celem jest oficjalne powitanie studentów obcokrajowców na uczelni.

Spotkanie międzynarodowej społeczności KUL rozpocznie się o godz. 12 w Atrium Collegium Norwidianum, natomiast od godz. 11 czynne będą stoiska

Wśród punktów tego wydarzenia znalazły się miedzy innymi: spotkanie z władzami uniwersytetu, integracja z polskimi koleżankami i kolegami, a także degustacja potraw kuchni polskiej. Podczas spotkania studenci – obcokrajowcy będą mogli zapoznać się z uniwersytetem, jego ofertą oraz z propozycjami organizacji studenckich. Swoje stoiska zaprezentują agendy uniwersytetu, a także Samorząd Studentów, a swoimi refleksjami dotyczącymi studiów na KUL podzielą się aktualni studenci-obcokrajowcy.

W tym roku akademickim na KUL kształcić się będzie 685 cudzoziemców z całego świata. Najliczniej reprezentowane kraje to: Ukraina, Białoruś, Hiszpania i Nigeria. Po raz pierwszy naukę na KUL rozpocznie 284 obcokrajowców, czyli o 90% więcej niż w roku ubiegłym. Do społeczności akademickiej KUL także po raz pierwszy dołączą studenci z: Armenii, Bangladeszu, Etiopii, Filipin, Mołdawii, Portugalii, Panamy, Rwandy, Wenezueli i Wietnamu.