Próbował wwieźć 75 kilogramów haszyszu na Ukrainę - wlubelskim.pl

Próbował wwieźć 75 kilogramów haszyszu na Ukrainę

Na ślad narkotyków trafił służący w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej pies Bolo.

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie działalności międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej. Zajmowała się ona przywozem, wywozem i przewozem znacznych ilości środkówodurzających w postaci haszyszu.

Pies ujawnił narkotyki

– W toku prowadzonego śledztwa 20 września 2017 roku na drogowym przejściu granicznym w Dorohusku, na kierunku wyjazdowym z Polski, w samochodzie marki Mercedes prowadzonym przez obywatela Litwy Saulius S., pies służbowy Straży Granicznej Bolo ujawnił znaczną ilość środka odurzającego. Chodzi o żywicę konopi innych niż włókniste – haszysz – o masie 74,4 kilograma. Narkotyki ukryte były w skrytkach konstrukcyjnych pojazdu. Szacunkowa wartość ujawnionych środków to prawie 3 miliony złotych – informuje dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Jak wynika z komunikatu śledczch, kierowca pojazdu został zatrzymany przez funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Po jego doprowadzeniu do Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej prokurator ogłosił mu zarzuty. Dotyczą one usiłowaniadokonania wywozu poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej, wbrew przepisom ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, znacznej ilości środka odurzającego w postaci żywicy konopi innych niż włókniste – haszyszu – o masie 74,4kilograma. Sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Obywatel Litwy Saulius S. usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 13 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 55 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Sprawca został aresztowany

Po ogłoszeniu zarzutu i przesłuchaniu podejrzanego prokurator skierował do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Postanowieniem z 21 września sąd zastosował wnioskowany środek zapobiegawczy.

Dotychczas w toku śledztwa ujawniono i zabezpieczono narkotyki o łącznej wartości rynkowej prawie 5 milionów złotych.

Jak informuje Dariusz Sienicki, rzecznik NOSG, było to kolejne w tym roku zatrzymanie tak dużego transportu substancji narkotycznych przez funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. – Od początku roku funkcjonariusze NOSG zatrzymali już narkotyki o wartości ponad 11 mln zł – wylicza Dariusz Sienicki.