Opowieść o więźniarce Majdanka - wlubelskim.pl

Opowieść o więźniarce Majdanka

Helena Pawluk, była więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku i Zamku Lubelskiego, będzie bohaterką spotkania w bibliotece.

Państwowe Muzeum na Majdanku oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
zapraszają na spotkanie „Majdanek w pamięci rodzinnej. Opowieść o Helenie Pawluk, bohaterce, którą warto poznać”.

Spotkanie będzie poświęcone Helenie Pawluk, byłej więźniarce KL Lublin i Zamku Lubelskiego, o doświadczeniach której opowiedzą Danuta i Wojciech Pawlukowie (wnuk Heleny Pawluk z małżonką).

Helena Pawluk, z domu Bleszyńska, żyła w latach 1899-1994. Od wczesnej młodości była związana z Lublinem. Tutaj uczęszczała do Gimnazjum Filologicznego Żeńskiego im. Heleny Czarneckiej, a następnie ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Lubelskim. Po uzyskaniu dyplomu rozpoczęła pracę w lubelskim kuratorium oświaty. Od wybuchu wojny zaangażowała się w działalność konspiracyjną i charytatywną. Dostarczała żywność więźniom Majdanka i Zamku. W październiku 1943 roku zorganizowała ucieczkę z obozu żydowskiego więźnia. Została za to aresztowana i skazana na śmierć.

Więziona była w KL Lublin, od października 1943 roku do stycznia 1944 roku, następnie przeniesiono ją do więzienia na Zamku. Cudem przetrwała niewolę.  Wojna była dla Heleny Pawluk ciężką próbą charakteru, z której wyszła zwycięsko. Pomogły jej w tym głęboka wiara w Boga, wielki patriotyzm i odwaga oraz serce otwarte na drugiego człowieka. Wartości te przekazywane są w rodzinie Heleny Pawluk z pokolenia na pokolenie, podobnie jak pamięć o Majdanku.

Spotkanie będzie doskonałą okazją do wysłuchania opowieści o tej niezwykłej kobiecie i poznania barwnej historii jej życia. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną oryginalne dokumenty, fotografie i osobiste pamiątki ze zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku, należące do Heleny Pawluk.

Spotkanie odbędzie się 27 września  o godz. 17, w Czytelni Naukowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, przy ul. Narutowicza 4.

Fot. pixabay.com