Puławskie Azoty współpracują ze szkołą techniczną - wlubelskim.pl

Puławskie Azoty współpracują ze szkołą techniczną

Grupa Azoty Puławy i Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach będą kontynuować wieloletnią współpracę. 22 września podpisano w tej sprawie umowę patronacką.

Umowę patronacką w dniu jubileuszu 50-lecia szkoły podpisali jej dyrektor Henryk Głos oraz – w imieniu Azotów – prezes Jacek Janiszek oraz członek zarządu Andrzej Skwarek.

Grupa Azoty Puławy współpracuje z Zespołem Szkół Technicznych od 1 września 2011 r., kiedy to podpisana została pierwsza umowa patronacka. – Nasza spółka zadeklarowała w niej zatrudnianie minimum 10 absolwentów szkoły rocznie, jednak każdego roku liczba jest dużo wyższa. Łącznie od zawarcia umowy w 2011 r. do końca 2016 r. pracę w zakładach podjęło 189 absolwentów szkoły, czyli średnio ponad 30 osób rocznie. Dodatkowo realizowane są praktyki zawodowe – tylko w tym roku przyjęliśmy na nie 61 uczniów – informuje Michał Mulawa, rzecznik prasowy puławskich Azotów.

Podpisana 22 września umowa obowiązywać będzie do 30 czerwca 2020 r.

Wszyscy uczniowie kierunku technik technologii chemicznej oraz część uczniów innych kierunków (m.in. technik analityk, technik elektryk) odbywają praktyki w Grupie Azoty Puławy. Ponadto część absolwentów przyjmowana jest po szkole na staż zawodowy, najlepsi są potem przyjmowani do pracy, dzięki czemu w momencie zatrudnienia mają oni nie tylko wykształcenie kierunkowe i praktykę, ale też ukończone szkolenie stanowiskowe uprawniające do samodzielnej pracy.

– Długofalowa współpraca Grupy Azoty Puławy i Zespołu Szkół Technicznych jest pod wieloma względami modelowa i stanowi znakomity przykład kooperacji polskiego biznesu i nauki. Została wprowadzona także w innych miastach, w których funkcjonują spółki Grupy Azoty. Umowa patronacka bez wątpienia przynosi korzyści obu stronom – perspektywa pracy w renomowanej firmie, jaką jest Grupa Azoty Puławy, powoduje, że ZST ma dobrych kandydatów, to z kolei wpływa na poziom kształcenia, ranking szkoły oraz jej bardzo wysoką pozycję wśród wszystkich techników w województwie lubelskim. My natomiast mamy dobrze przygotowanych pracowników, którzy znają instalacje jeszcze z okresu nauki szkolnej i po rozpoczęciu pracy zawodowej szybko wdrażają się do powierzanych im zadań – mówi Jacek Janiszek, prezes zarządu Grupy Azoty Puławy.

W ostatnich dniach Grupa Azoty PUŁAWY po raz kolejny wsparła Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach, wyposażając uczniów szkoły w odzież ochronną niezbędną do zająć laboratoryjnych.

– Zespół Szkół Technicznych od zawsze był związany z puławskimi „Azotami”. Młodzież początkowo kształciła się tylko na potrzeby tej firmy. Do dziś największym pracodawcą dla naszych absolwentów jest Grupa Azoty PUŁAWY. Jesteśmy dla spółki kuźnią kadr nie tylko w dziedzinie technologii chemicznych czy analityki, ale również informatyki, teleinformatyki, mechaniki i elektryki – podkreśla Henryk Głos, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych.

Warto przypomnieć, że historia dzisiejszego Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach sięga 1964 roku, kiedy to przy budującym się kombinacie nawozowym utworzono Zasadniczą Szkołę Przyzakładową. Nabór do trzech pierwszych klas o specjalności „aparatowy procesów chemicznych” przeprowadził Dział Kadr i Szkolenia Zakładów Azotowych w Budowie. Trzy lata później powołano do życia Zespół Szkół Chemicznych, a jego patronką została Maria Skłodowska-Curie.

W 1990 roku szkołę przemianowano na Zespół Szkół Technicznych. Wskutek zmian gospodarczych, społecznych i politycznych dokonujących się w Polsce z dniem 1 lutego 1990 roku szkoła przyzakładowa została przekazana przez zakłady azotowe Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie. Obecnie jej organem prowadzącym jest powiat puławski.