„Warto żyć, trudzić się a nawet umierać dla wielkiej i słusznej sprawy” - wlubelskim.pl

„Warto żyć, trudzić się a nawet umierać dla wielkiej i słusznej sprawy”

W dniach 15-16 września odbył się XVII Rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odrzygoździa.

Oficjalne rozpoczęcie zainaugurowała polowa msza święta, odprawiona pod symboliczną mogiłą harcerzy, poległych w lesie koło wsi Sitno. Powitania zebranych gości dokonał wiceprezes radzyńskiego Oddziału PTTK Robert Mazurek, zaś jeden z harcerzy przybliżył wszystkim historię miejsca.

– Człowiek, człowiekowi zgotował ten okrutny los. Skazał go na cierpienie, na śmierć. Prośby Pana Boga, aby tych, którzy życie oddali za Ojczyznę, przyjął do swojej chwały a tych którzy opłakiwali bądź jeszcze opłakują swoich przodków, aby ukoił ból. Niech ich postawa, będzie dla nas nauką trudu i walki w słusznej sprawie, która niejednokrotnie pociąga za sobą cierpienie – mówił podczas wprowadzenia do mszy ks. Rafał Kornilak.

Kaznodzieja podczas homilii odniósł się do postawy, jaką przyjęli podczas wojny polegli harcerze. – Ci młodzi ludzie, którzy oddali życie za Wolną Polskę, stanęli przed ogromnym wyzwaniem: zdradzić, czy być wiernym? Ocalić życie, czy je stracić? To był trudny wybór ale jak wierzymy, dokonali właściwej decyzji. My też w dzisiejszych czasach, stajemy przed trudnymi wyborami. Jednak zadajmy sobie pytanie, czy zawsze stajemy po właściwej stronie? Stronie prawdy, dobra i szlachetności. Czy zawsze podejmujemy decyzje zgodne z naszym sumieniem? Dzisiejszy świat podsuwa nam często inne rozwiązania… podążaj za karierą, zarabiaj pieniądze, żyj własnym życiem, patrz na siebie i miej święty spokój. Czy to jest jednak słuszna droga? Ludzie, którzy tutaj zginęli po części odpowiadają nam na te pytania… warto żyć, trudzić się a nawet umierać dla wielkiej i słusznej sprawy.

Tuż po eucharystii, przedstawiciele władz oraz szkół, pod pamiątkową mogiłą, złożyli wieńce, znicze i kwiaty. Nie zabrakło licznych przemówień, w których wszyscy wspominali męczeństwo oraz bohaterstwo poległych. – Wspominamy tutaj tych młodych ludzi, którzy niewątpliwie mieli wielkie pragnienie życia. Godna podziwu jest ich postawa i to, że nie ulegli i wytrwali do końca, poświęcając swoje młode życie za Wolną Polskę. Dziękuję organizatorom, którzy pozwalają nam corocznie czcić w tym miejscu pamięć bohaterów. Bierzmy wzór z tych młodych ludzi, z ich niezłomnej postawy trwania przy tych najwyższych wartościach – mówił burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek.

Po zakończeniu uroczystości blisko 100 osób – dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – uczestniczyło w dwudniowym rajdzie. W jego programie znalazły się m.in. dwa etapy turystycznych marszów na orientację, konkurs krajoznawczy oraz rowerowy tor przeszkód.

Największą orientacją w terenie wykazały się Eliza Kwoczko, Kornelia Łukasik i Igor Kamela ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim. Wśród gimnazjalistów zwyciężyła drużyna z Woli Osowińskiej w składzie Julia Żurawska, Gabriela Zielant i Marcin Krasucki, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Jan Kosek i Arkadiusz Wójtowicz z I LO w Radzyniu Podlaskim.

Organizatorem rajdu był Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Radzyniu Podlaskim, we współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej oraz Zespołem Szkół w Białej. Finansowego wsparcia imprezie udzieliły: Urząd Marszałkowski w Lublinie, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy i Urząd Miasta w Radzyniu Podlaskim.

Tekst i zdjęcie Karol Niewęgłowski