Jakub Banaszek został pełnomocnikiem wojewody do spraw rozwoju służby zdrowia.

Jak informują służby prasowe Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, decyzja wojewody związana jest z diagnozą skali problemów, z którymi borykają się pacjenci oraz zarządcy podmiotów leczniczych z województwa lubelskiego.

Urzędnicy tłumaczą, że wojewoda w sposób szczególny zobowiązał nowopowołanego pełnomocnika m.in. do działań mających na celu rozwiązanie trudnej sytuacji w której znajduje się Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz Samodzielny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital w Chełmie.

– Fakt, że Jakub Banaszek, człowiek z Lubelszczyzny, z Chełma jednocześnie doradca ministra zdrowia, czyli na bieżąco współpracujący z resortem odpowiedzialnym za ochronę zdrowia w Polsce, zostaje pełnomocnikiem wojewody lubelskiego ds. ochrony zdrowia to jest niezwykle cenna wiadomość dla nas. To bardzo dobrze że będziemy mieli przedstawiciela w Ministerstwie Zdrowia i jednocześnie w Warszawie w centrali, który będzie zabiegał o sprawy województwa lubelskiego w zakresie ochrony zdrowia – przekonuje wojewoda lubelski, Przemysław Czarnek.

Jakub Banaszek jest chełmianinem. Od listopada 2015 r. pełni funkcję doradcy ministra zdrowia. Jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także Interdyscyplinarne Studia Menadżerów Farmacji na Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Do jego zadań jako pełnomocnika wojewody lubelskiego do spraw rozwoju służby zdrowia będzie należało m.in. monitorowanie i wspieranie działań rozwojowych w służbie zdrowia na terenie województwa lubelskiego, współpraca z podmiotami realizującymi zadania zdrowia publicznego w zakresie rozwoju służby zdrowia na terenie województwa lubelskiego oraz przedstawianie wojewodzie opinii, uwag i propozycji rozwiązań na temat rozwoju służby zdrowia w województwie lubelskim.

Powiązane
Scroll to Top