Upamiętnili rocznicę powstania NSZ - wlubelskim.pl

Upamiętnili rocznicę powstania NSZ

Sejm  przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych.

„Narodowe Siły Zbrojne. Liczyły od 80-100 tysięcy żołnierzy. Były po Armii Krajowej drugą co do wielkości ściśle wojskową formacją polskiego podziemia niepodległościowego. W 1944 r. w większości zostały scalone z Armią Krajową” – czytamy w treści uchwały. I dalej: „Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej zarówno z okupantem niemieckim, jak i sowieckim. Oddziały NSZ wsławiły się udziałem w wielu bitwach partyzanckich, walcząc samodzielnie lub wspólnie z oddziałami AK m.in. pod Ujściem, Michałowicami, Olesznem, Radoszycami, w dziesiątkach akcji uwalniania więźniów z aresztów śledczych Gestapo, a także w akcjach mających na celu obronę ludności cywilnej przed zbrodniczą i grabieżczą działalnością band rabunkowych”.

W dokumencie zostało przypomniane, że oddziały Narodowych Sił Zbrojnych brały udział w akcji „Burza” i w Powstaniu Warszawskim, walcząc ramię w ramię z oddziałami Armii Krajowej. „Żołnierze NSZ nigdy nie pogodzili się z podbojem Polski przez Związek Sowiecki i narzuceniem jej komunistycznej władzy. Część z nich wraz z Brygadą Świętokrzyską NSZ przedostała się na Zachód. Wielu kontynuowało przez kolejne lata walkę w szeregach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i innych oddziałów partyzanckich. Za wierność idei niepodległościowej żołnierze NSZ płacili najwyższą cenę. Byli męczeni i mordowani przez komunistycznych oprawców, a miejsca pochówków wielu z nich nadal pozostają nieznane”.

Na posiedzeniu obecni byli żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych: kapitan Władysław Stefański, porucznik Leszek Zabłocki, major Władysław Mróz, kapitan Maria Kowalewska oraz porucznik Wanda Woś-Lorenc.

Autorami wstępnego projektu uchwały byli: Karol Wołek i Leszek Żebrowski.

16 września w Warszawie odbędą się oficjalne uroczystości 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych. Rozpoczną się one mszą św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego (godz. 10.30). Następnie, o godz. 12 rozpoczną się uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Natomiast dalsza część uroczystości odbędzie się o godz. 14.30 w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 i będzie połączona z modlitwą NSZ, węczeniem odznaczeń weteranom NSZ oraz koncertem patriotycznym.