Radzyńscy turyści podsumowali sezon - wlubelskim.pl

Radzyńscy turyści podsumowali sezon

14 września w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim odbyło się spotkanie organizacyjne Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK nr 21. Podczas niego podsumowana została działalność koła w minionych dwunastu miesiącach, wybrano nowe władze oraz przyjęto plan pracy na rok szkolny 2017/2018.

W pierwszej części spotkania opiekun koła Robert Mazurek przypomniał najważniejsze wydarzenia z roku szkolnego 2016/2017. Do największych osiągnięć koła w omawianym okresie zaliczył IV miejsce podczas Finału Centralnego XLV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. Ponadto sukcesem organizacyjnym zakończyły się współorganizowane przez Koło trzy edycje „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”, podczas których gościliśmy w naszym mieście Arkadego Pawła Fiedlera, Marka Kamińskiego i Jacka Pałkiewicza. Ważnym aspektem działalności była też wystawa karykatur Przemysława Krupskiego wieńcząca 5-lecie podróżniczych spotkań.

Swojego zadowolenia z działalności koła nie kryła obecna na spotkaniu dyrektor I LO Ewa Grodzka. – Jestem z Was dumna. Możecie być przykładem dla innych organizacji uczniowskich. Ze swoimi inicjatywami już dawno wyszliście poza mury szkoły, dzięki czemu jesteście naszymi ambasadorami w regionie a nawet i kraju. Dziękuję i proszę o więcej – zakończyła Grodzka.

Następnie uroczyście wręczone zostały legitymacje nowym członkom koła, a troje tegorocznych absolwentów szkoły – Dominika Gomółka, Urszula Malmon i Paweł Mucha, otrzymało godność sympatyka.

W kolejnej części spotkania przeprowadzono wybory Zarządu Koła na rok szkolny 2017/2018. Przewodniczącym koła wybrano Aleksandrę Gątarczyk, zastępcą został Jan Kosek, sekretarzem Julia Smogorzewska, skarbnikiem Arkadiusz Wójtowicz, a kronikarzami Gabriela Warwas i Kamila Wilczyńska.

Na koniec spotkania opiekun koła przedstawił plan pracy na nowy rok szkolny. Zapewnił o kontynuacji dotychczasowych form działalności i zapowiedział zorganizowanie wystawy fotograficznej poświęconej Kazimierzowi Odrzygoździowi, a także przygotowanie czterech kolejnych edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”.

Zarząd Koła w roku szkolnym 2017/2018. Stoją od prawej: Kamila Wilczyńska, Aleksandra Gątarczyk, Gabriela Warwas, Jan Kosek, Julia Smogorzewska, Arkadiusz Wójtowicz i Robert Mazurek - opiekun
Zarząd Koła w roku szkolnym 2017/2018. Stoją od prawej: Kamila Wilczyńska, Aleksandra Gątarczyk, Gabriela Warwas, Jan Kosek, Julia Smogorzewska, Arkadiusz Wójtowicz i Robert Mazurek – opiekun