Minister Infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji dwa programy inwestycji dla obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12 oraz dla S17 Piaski – Hrebenne.

– Zatwierdzenie programów inwestycji dla obwodnicy Chełma i odcinka S17 od Lublina do granicy państwa w Hrebennem oznacza zabezpieczenie środków finansowych na realizację prac przygotowawczych dla tych dróg. Pod koniec sierpnia 2017 r. zatwierdziłem już program inwestycji dla pozostałego ciągu S12 od Lublina do Dorohuska. Dzięki temu obie trasy, które są bardzo potrzebne dla domknięcia szkieletu komunikacyjnego Polski Wschodniej, będą już realizowane – powiedział minister Infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Łączny koszt realizacji tych zadań, zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.),  wynosi 5,3 mld zł. Wcześniej, w pierwszej połowie 2021 r., planowane jest oddanie do ruchu obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, dla którego jeszcze w  2017 r. planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą robót.

W ramach zatwierdzonych 14 września programów inwestycji kontynuowane będą prace przygotowawcze dla obydwu zadań. Środki na realizację zostały zapewnione w Krajowym Funduszu Drogowym, dzięki decyzji premier Beaty Szydło o powiększeniu do 135 mld zł limitu Programu Budowy Dróg Krajowych.

Tymczasem wojewoda lubelski Przemysław Czarnek nie ukrywa radości z decyzji resortu infrastruktury. – Dorohusk i Hrebenne to przejścia graniczne, na których odbywa się większa część całego ruchu towarowego na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Stąd połączenie dróg ekspresowych z tymi przejściami granicznymi jest absolutnie konieczne i bardzo ważne. Ogromne znaczenie ma również praca nad obwodnicą dużego ośrodka miejskiego jakim jest Chełm. Cieszę się bardzo, że dziś kolejne dokumenty czynią realnymi te zamierzenia inwestycyjne. To ogromna korzyść dla całego regionu, w tym dla miasta Chełma, dla rozwoju gospodarczego i dla komfortu życia mieszkańców – powiedział wojewoda po publikacji poniższego komunikatu Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury.

 

 

Powiązane
Scroll to Top