Ćwiczenia żołnierzy na Ukrainie - wlubelskim.pl

Ćwiczenia żołnierzy na Ukrainie

Litewsko–Polsko-Ukraińska Brygada uczestniczy w międzynarodowym ćwiczeniu Rapid Trident-17.

W ćwiczeniu udział bierze około 1 800 żołnierzy z 14 krajów, w tym Bułgarii, Kanady, Estonii, Włoch, Gruzji, Litwy, Mołdawii, Norwegii, Polski, Rumunii, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.

Ceremonia otwarcia odbyła się 11 września na terenie Ośrodka Poligonowego w Jaworowie na Ukrainie. Wśród żołnierzy z państw NATO oraz państw partnerów  uczestniczących w ćwiczeniu znajduje się również grupa oficerów z Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG. – To duże wielonarodowe ćwiczenie jest w części produktem naszej brygady – stwierdził ppłk Dariusz Czekaj, zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych. – Aktywnie uczestniczyliśmy razem z naszymi partnerami z Sił Lądowych USA i Europy w procesie przygotowania ćwiczenia, a teraz w fazie realizacji, będziemy występować w roli dowództwa szczebla nadrzędnego ćwiczących wojsk – wyjaśnia.

– To ćwiczenie ma na celu dalsze zacieśnienie współpracy z NATO oraz USAREUR, co pozwala nam rozwijać nasze możliwości działania, doskonalić współdziałanie z partnerami , zwiększać zaangażowanie w kolejne ćwiczenia – podkreśla natomiast Szef Sztabu LITPOLUKRBRIG ppłk Eligijus Senulis.

Podczas ceremonii otwarcia płk David Jordan, dowódca amerykańskiej 45 Brygadowej Grupy Bojowej oraz Międzynarodowej Grupy Szkoleniowej Ukraina stwierdził, że ćwiczenia, takie jak Rapid Trident, dają żołnierzom możliwość uczenia się na błędach bez ponoszenia konsekwencji. – Każdy powinien wykorzystać tę okazję, skoncentrować się na ciężkiej pracy, gromadzeniu doświadczeń, obserwacji, bo zdecydowanie lepsza jest nauka na błędach na ćwiczeniu, niż na polu bitwy, gdzie może kosztować cenę najwyższą – podkreślił płk Jordan.

Odbywające się co roku ćwiczenia Rapid Trident służą umacnianiu zdolności współdziałania operacyjnego sił zbrojnych Ukrainy, USA oraz innych krajów sojuszniczych i partnerskich. Tegoroczne ćwiczenie odbywa się w dniach 8-23 września 2017 roku na obiektach Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa i Operacji Pokojowych (International Peacekeeping and Securite Centre, IPSC) w Jaworowie na Ukrainie.

Jak informuje major Tomasz Pędzik, ćwiczenie ma na celu wspieranie współpracy między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi, sojusznikami z NATO oraz krajami partnerskimi. Koncentruje się na operacjach pokojowych oraz stabilizacyjnych. Prowadzone na poziomie brygady jako ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo, zintegrowane z ćwiczeniem taktycznym z wojskami na poziomie batalionu oraz plutonu.

 

Tymczasem już w czwartek na Białorusi ropoczynają się rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad 2017. Z oficjalnych informacji przekazywanych przez organizatorów, w ćwiczeniach ma wziąć udział niespełna 13 tys. żołnierzy. Jednak zachodnie media spekulują, że to znacznie zaniżona liczba. Padają sugestie, że w sumie w białoruskich manewrach może wziąć udział nawet 100 tys. żołnierzy. Z kolei minister obrony narodowej Antoni Macierewicz stwierdził, że ćwiczenia te po raz pierwszy mają agresywny charakter.

opr. red., fot. Wielonarodowa Brygada LITPOLUKRBRIG