Uczą języka polskiego w Chinach - wlubelskim.pl

Uczą języka polskiego w Chinach

Dzięki współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim kolejny chiński uniwersytet otworzył polonistykę. W Xi’an International Studies University (XISU) studia polonistyczne rozpoczęło właśnie 20 osób.
– Powstanie tego kierunku było możliwe dzięki rozpoczętej wiosną tego roku współpracy między KUL i XISU. Pierwszym lubelskim wykładowcą na chińskiej polonistyce jest prof. Wojciech Kruszewski z Instytutu Filologii Polskiej KUL – informuje Katarzyna Bojko z działu komunikacji KUL.
W inauguracyjnych zajęciach na polonistyce wziął udział rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński, który życzył studentom sukcesów w nauce oraz pogratulował wyboru kierunku studiów.
Rektor KUL uczestniczył także w inauguracji nowego roku akademickiego na XISU, która odbyła się 11 września. Był jedynym zagranicznym gościem, który zabrał głos podczas tej uroczystości. – Oprócz życzeń na nowy rok akademicki nawiązał do podpisanego w czerwcu porozumienia między uczelniami, które obok wsparcia w zakresie organizacji i rozwoju na XISU filologii polskiej obejmie również wymianę studentów i pracowników naukowo-badawczych. – dodaje Katarzyna Bojko.
Xi’an to położony w środkowych Chinach ośrodek uznawany za jedno z najważniejszych historycznie miast Chin. W jego pobliżu odkryto jeden z najsłynniejszych chińskich zabytków – Terakotową Armię. Założony w 1952 r. XISU specjalizuje się w nauczaniu języków obcych i obecnie kształci ponad 24 tys. studentów. Prowadzi studia m.in. z filologii angielskiej, japońskiej, niemieckiej czy rosyjskiej. Teraz dołączyła do nich również polonistyka. XISU współpracuje w uniwersytetami we Francji, Japonii, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.