KUL będzie współpracował ze szkołą policyjną - wlubelskim.pl

KUL będzie współpracował ze szkołą policyjną

Wspólne konferencje i badania naukowe to główny obszar współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Porozumienie o współpracy podpisali właśnie rektorzy uczelni.

Dzięki umowie studenci KUL będą mogli korzystać z jednego najnowocześniejszych w kraju laboratoriów kryminalistycznych, które posiada WSP. Natomiast kadra szkoły w Szczytnie będzie mogła podnosić swoje kwalifikacje m.in. na studiach podyplomowych, które oferuje KUL, np. na prawie antyterrostycznym, który to kierunek ma w swojej ofercie lubelska uczelnia.

Umowę o współpracy rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński oraz Komendant–Rektor WSP insp. dr Marek Fałdowski podpisali 7 września.

8 września natomiast umowę o współpracy podpisały władze KUL i IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie. – Dzięki niej uczniowie liceum będą mogli uczestniczyć w wybranych zajęciach akademickich oraz wydarzeniach kulturalnych, naukowych i sportowych na terenie uniwersytetu, a także korzystać z bogatego księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Uniwersytet zobowiązał się do opieki naukowej nad uczniami dziewiątki, poprzez organizowanie konsultacji z pracownikami naukowymi oraz wyjazdowych zajęć w Liceum, prowadzonych przez pracowników KUL. Skorzystają także studenci, którzy będą mogli odbywać w IX LO praktyki przedmiotowo-metodyczne i pedagogiczne, w tym hospitacje lekcji – informuje Katarzyna Bojko
specjalista z Działu Komunikacji KUL.

opr. red., fot. Materiały prasowe Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie