Kuratorium: Jesteśmy przygotowani do reformy edukacji - wlubelskim.pl

Kuratorium: Jesteśmy przygotowani do reformy edukacji

Ośmioklasowa podstawówka, wygaszanie gimnazjów i nowa podstawa programowa dla kilku roczników – to najważniejsze zmiany w edukacji, z którymi zaczynają się zmierzać nauczyciele, dyrektorzy szkół i ok. 340 mln uczniów z województwa lubelskiego, którzy rozpoczynają dziś rok szkolny.

Nowy ustrój szkolny obowiązuje od 1 września, ale w tym roku kalendarz tak się ułożył, że nauka rozpoczyna się 4 września. „Rozpoczęcie każdego etapu edukacji, a szczególnie roku obecnego, w którym zaczynamy wdrażanie reformy edukacji to czas, kiedy nasze plany i zamierzenia z wyjątkową mocą wpisują się w myśl Heraklita z Efezu: ‚Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana’. To dzięki pozytywnym zmianom możemy kształtować rzeczywistość na miarę naszych oczekiwań i z satysfakcją obserwować efekty podejmowanych działań” – napisali we wspólnym liście na początek roku szkolnego wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty. „Wierzymy, że ta zmiana jest potrzebna polskiej szkole. Jesteśmy do niej przygotowani i na progu nowego roku stajemy pełni ufności, że profesjonalizm dyrektorów i nauczycieli, organizacyjny wysiłek samorządów oraz okazane społeczne wsparcie pozwolą nam osiągnąć wszystkie zamierzone cele” – czytamy w liście.

Koniec gimnazjów i drugi język obcy

Wśród najważniejszych zmian, które wprowadza reforma edukacji jest wygaszanie gimnazjów i powrót ośmioletniej szkoły podstawowej. Uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej trafili do klas siódmych. Wróciły też czteroletnie licea, a w technikach nauka będzie trwała o rok dłużej. Natomiast szkoła zawodowa została przekształcona w dwustopniową szkołę branżową.
Jednym w tegorocznych wyzwań będzie nowa podstawa programowa. Uczniowie klas I, IV i VII będą się uczyli z nowych podręczników. Zmiany w nauczaniu obejmują pojawienie się w czwartej klasie podstawówki przyrody, a w klasie piątej w wyniku zreformowanej podstawy uczniowie będą się uczyli geografii i biologii, a w kolejnych latach także chemii i fizyki. W siódmej klasie rozpocznie się nauka drugiego języka obcego.

ZNP: Zmiany są chaotyczne

Jednak nie wszyscy są zawodoleni ze zmian, które wchodzą właśnie w życie. „Radykalne zmiany szkodzą szkole, zwłaszcza, gdy dokonywane są w sposób chaotyczny, bez właściwego przygotowania (niedostateczne środki finansowe na realizację zadań oświatowych, brak podręczników szkolnych, niedostosowana do nowej struktury szkolnictwa baza dydaktyczna i lokalowa). Dlatego na wszystkich pracownikach oświaty w zbliżającym się nowym roku szkolnym, a także w latach następnych, spoczywa szczególna odpowiedzialność za poziom przygotowania uczniów, ich edukowanie w duchu demokracji i tolerancji” – napisał prezes Związku Nauczycieli Polskich Sławomir Broniarz w specjalnym liście na początek roku, który – jak zaznaczył – część nauczycieli rozpoczyna „pełni obaw o przyszłość”. „Wdrażana przez minister edukacji Annę Zalewską reforma systemu oświaty niesie wiele zagrożeń dla statusu pracowniczego i autonomii w wykonywaniu zawodu nauczyciela. Już obecnie pracę utraciło blisko 10 tysięcy nauczycieli, a przeszło 20 tysięcy pracować będzie w ograniczonym czasie pracy. Niestety, w nadchodzących latach, ta liczba znacznie się powiększy. Brak zapowiadanych osłon i nowych miejsc pracy stawia w trudnej sytuacji liczną rzeszę nauczycieli, posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe” – twierdzi prezes ZNP.

W roku 2013/2014 było najgorzej

Tymczasem przedstawiciele rządu przekonują, że nauczyciele nie muszą się bać o swoje etaty, a przenoszenie się niektórych nauczycieli do innych niż dotychczas szkół, uzupełnianie przez nich etatów w różnych placówkach, to naturalne zjawiska, od lat występujące w szkolnictwie. Zdaniem lubelskiej kurator likwidacja etatów w szkole będąca wynikiem reformy dotyczy wyłącznie gimnazjów, ale i te szkoły w nowym roku podpisują nowe umowy o prace z nauczycielami. Jak się okazuje najtrudniejszym pod tym względem okresem był rok szkolny 2013/2014, kiedy to na Lubelszczyźnie pracę straciło ponad 1,3 tys. nauczycieli.

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego na Lubelszczyźnie odbędzie się dziś w Tomaszowie Lubelskim.

Natomiast w Kraśniku o godz. 11 w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów rozpocznie się ogólnopolska inauguracja roku szkolnego Szkolnych Ośrodków Siatkarskich z udziałem m.in. wiceministra sportu i turystyki Jarosława Stawiarskiego.

opr. red., fot. pixabay.com