Bialskie szkoły zrealizują wielomilionowe projekty - wlubelskim.pl

Bialskie szkoły zrealizują wielomilionowe projekty

29 sierpnia prezydent Dariusz Stefaniuk wraz z dyrektorami szkół podpisali w lubelskim urzędzie marszałkowskim umowę na realizację projektów „Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine” oraz „Od węglika do diamentu”. Ich łączna wartość wraz z dofinansowaniem wyniesie 4 mln zł.

– To bardzo dobra wiadomość dla bialskich uczniów ale również ich rodziców, którzy będą zaangażowani w ten projekt. Dzięki temu uda się również przeszkolić pedagogów i dostosować nauczanie do nowoczesnych standardów – wyjaśnia prezydent Białej Podlaskiej.

Projekty zakładają ponadto wsparcie ucznia z niepełnosprawnością, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doposażenie pracowni w pomoce i nowoczesne technologie, a także szkolenia nauczycieli z nowoczesnych metod, zajęć połączonych w bloki oraz indywidualizację pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

– W ramach realizacji projektu przewidziano przeprowadzenie zajęć przyrodniczych, matematycznych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, programowania i j. obcych metodą eksperymentu – wyjaśnia Magdalena Korolczuk ze Szkoły Podstawowej nr 2.

Oprócz uczniów i nauczycieli adresatami projektów będą także rodzice, a dzięki dofinansowaniu w szkole powstaną nowoczesne pracownie. Projekt konkursowy jest wdrażany od września 2017 do sierpnia 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-20120.