Jerzy Łapanowski

W pracach wójta i Rady Gminy Jastków nad wieloletnią strategią rozwoju gminy poważnym deficytem, dostrzeżonym w analizie potrzeb, okazał się brak dostatecznej oferty opiekuńczej i edukacyjnej dla małych dzieci. Przez wiele lat w naszej gminie nie było przedszkola samorządowego, nie mówiąc o zapewnieniu rodzicom maluchów miejsc w żłobku. Dodatkowo diagnoza pokazała brak infrastruktury technicznej do organizowania w centrum gminy przedsięwzięć kulturalnych przez gminne instytucje czy różne organizacje społeczne i samych mieszkańców. Wielokrotnie, jako radny, a i wcześniej jako aktywny mieszkaniec spotykałem się z opiniami i pytaniami mieszkańców na ten temat. Wielu mieszkańców podnosiło problem fatalnego stanu technicznego gminnych budynków biblioteki, agronomówki, jak też mało estetycznego wyglądu centrum miejscowości. Stąd wzięły się kluczowe decyzje obecnych władz gminy związane z budową Centrum, jak również innymi działaniami, które w najbliższym czasie poprawią stan w tym zakresie.

Centrum Rozwoju Rodziny obejmuje: parterowy budynek żłobka na 30 miejsc dla dzieci, parterowy budynek przedszkola na 100 miejsc dla dzieci wraz z salą doświadczania świata i pracownią artystyczną oraz piętrowy budynek gminnej biblioteki z salą wielofunkcyjną. Decyzja o umieszczeniu w budowanym obiekcie biblioteki wynika ze złego stanu technicznego obecnej siedziby i małej celowości podejmowania kosztownego remontu i dostosowania starego budynku do wymagań i przepisów. Projekt obejmuje również kompleksowe zagospodarowanie otaczającego terenu, na którym przewiduje się place zabaw i gier zespołowych, parkingi, ciągi komunikacyjne i nasadzenia zieleni.

Tak zaplanowana budowa zabezpieczy potrzeby w zakresie edukacji i opieki dla małych dzieci oraz umożliwi mieszkańcom korzystanie z biblioteki, czytelni i oferty kulturalnej. Zagospodarowanie terenu w przyszłości będzie miejscem wypoczynku i spotkań mieszkańców i wpisze się w poprawę wyglądu centrum gminy, bo aktualnie nie jest z tym najlepiej.

Kolejne obiekty, które mają być remontowane w ramach przyjętego przez radę Gminnego Programu Rewitalizacji znacząco wpłyną na poprawę funkcjonowania gminy na wielu płaszczyznach. Takie przedsięwzięcia są możliwe przy zgodnym współdziałaniu władz gminy oraz poszukiwaniu dodatkowych źródeł finansowania inwestycji. Mocno trzymam kciuki, aby wszystkie zaplanowane zadania udało się zrealizować.

Jerzy Łapanowski

Powiązane
Scroll to Top