Na koniec maja 2017 roku w województwie lubelskim, w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 82.167 osób bezrobotnych, które stanowiły 8,9% w liczbie ludności aktywnej zawodowo, a zatem wojewódzki wskaźnik natężenia bezrobocia był wyższy o 1,8 pkt procentowego od wskaźnika krajowego (7,1%). W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 3.871 osób.

Najwyższa stopa bezrobocia na poziomie powiatów wystąpiła w powiatach:
a) włodawskim (16,3%),
b) chełmskim ziemskim i hrubieszowskim (po 13,8%)
c) krasnostawskim (12,4%)

Najniższa stopa bezrobocia na poziomie powiatów wystąpiła w powiatach:
a) łukowskim (po 5,3%),
b) biłgorajskim (5,4%),
c) puławskim (5,9%)

Poniższa tabela prezentuje liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopę bezrobocia według powiatów – stan na koniec czerwca 2017 r.:

red.

Powiązane
Scroll to Top