Zwolennicy reformy sądownictwa wyszli na ulice - wlubelskim.pl

Zwolennicy reformy sądownictwa wyszli na ulice

Zapowiedzi organizacji akcji przez lubelskich zwolenników reformy systemu sprawiedliwości się potwierdziły. Po godzinie trzynastej około czterdziestoosobowa grupa rozpoczęła krótkie wystąpienie pod siedzibą Sądu Rejonowego przy ulicy Krakowskie Przedmieście w Lublinie. Wśród nich przeważali zwolennicy partii rządzącej.

Przeciwnicy reformy systemu sprawiedliwości od kilku dni spotykają się licznie pod siedzibą Sądu Okręgowego w Lublinie. Zwolennicy, organizując akcję promocyjną, aby nie prowokować, wybrali Sąd Rejonowy. Uczestnicy wydarzenia trzymali kartki na napisami „Sądy bez polityki”, wyrażając w ten sposób sprzeciw wobec angażowania się niektórych przedstawicieli temidy po jednej stronie dyskursu politycznego. Wyrażali oni także potrzebę zmian w systemie sprawiedliwości, które przyczynić się mają do naprawy Rzeczypospolitej.

Na koniec spotkania zapalili znicze nadziei pod kartkami, na których wymienione zostały najgłośniejsze afery minionych lat.

 

red.