Zapowiedzi organizacji akcji przez lubelskich zwolenników reformy systemu sprawiedliwości się potwierdziły. Po godzinie trzynastej około czterdziestoosobowa grupa rozpoczęła krótkie wystąpienie pod siedzibą Sądu Rejonowego przy ulicy Krakowskie Przedmieście w Lublinie. Wśród nich przeważali zwolennicy partii rządzącej.

Przeciwnicy reformy systemu sprawiedliwości od kilku dni spotykają się licznie pod siedzibą Sądu Okręgowego w Lublinie. Zwolennicy, organizując akcję promocyjną, aby nie prowokować, wybrali Sąd Rejonowy. Uczestnicy wydarzenia trzymali kartki na napisami „Sądy bez polityki”, wyrażając w ten sposób sprzeciw wobec angażowania się niektórych przedstawicieli temidy po jednej stronie dyskursu politycznego. Wyrażali oni także potrzebę zmian w systemie sprawiedliwości, które przyczynić się mają do naprawy Rzeczypospolitej.

Na koniec spotkania zapalili znicze nadziei pod kartkami, na których wymienione zostały najgłośniejsze afery minionych lat.

 

red.


 

 

 

Powiązane
Scroll to Top