Wyjaśnienia Kancelarii Sejmu w sprawie reformy sądownictwa - wlubelskim.pl

Wyjaśnienia Kancelarii Sejmu w sprawie reformy sądownictwa

Na stronie Sejmu RP pojawiła się odpowiedź Kancelarii Sejmu na zarzuty kierowane wobec projektu reformy Sądu Najwyższego. Wyjaśnienia dotyczą między innymi rzekomego naruszenia zasady trójpodziału władzy, niezawisłości sądów i zakazu łączenia funkcji sędziego Sądu Najwyższego z wykonywaniem innych zajęć. Całość można przeczytać tutaj.

red.