Malarsko i międzynarodowo w Przemyślu - wlubelskim.pl

Malarsko i międzynarodowo w Przemyślu

15 lipca w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu zostanie otwarta 1. Międzynarodowa Wystawa Malarstwa Państw Grupy Wyszehradzkiej. Oficjalnym hasłem wystawy jest „Visegrad4Art”. Ekspozycję objął swoim patronatem marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Wystawa przygotowana z inicjatywy Kancelarii Sejmu i Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu ma przybliżyć szerszej publiczności współczesne malarstwo artystów z państw V4.

W ramach ekspozycji przedstawionych zostanie 100 prac  artystów z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Będą to między innymi:

Polska:
Marta Antoniak, Mikołaj Kowalski, Tomasz Milanowski, Marcin Zawicki, Małgorzata Wielek-Mandrela;

Czechy:
Daniel Balabán, David Hanvald, Jan Merta, Jiri Kuděla, Robert Salanda;

Słowacja:
Milan Bočkay, Bohdan Hostiňák, Martin Knut, Adam Szentpétery, Ján Vasilko;

Węgry:
László feLugossy, Péter Lenkey-Tóth, János Pataki, Róbert Sütő, Tibor Urbán.

Prof. Janusz J. Cywicki, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu sprawujący nadzór merytoryczny nad wystawą tłumaczy: „Ekspozycja jest próbą analizy aktualnej kondycji współczesnego malarstwa tej części Europy. „Painting Rediscovery” próbuje ponownie odkryć, odnaleźć malarstwo, analizując jego siłę, prawdę jego przesłania w dynamicznie zmieniającej się Europie. – Ten istotny ferment ma bez wątpienia aspekty kreatywne, które trzeba zauważyć, próbować określić, zdefiniować”.

Wystawę będzie można oglądać do 31 sierpnia 2017 r., .

Za: sejm.gov.pl

Redakcja