Marek Wojciechowski

Drogi, kolej, a w ostatnim czasie również Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej powstanie w Lublinie. Jeszcze do niedawna w myśl nowej ustawy Prawo wodne siedzibą regionalnych zarządów gospodarki wodnej były takie miasta jak Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa i Wrocław, ale dzięki determinacji naszych parlamentarzystów wskazano również Lublin. Oznacza to, że w naszym regionie będziemy dysponować budżetem około 300 mln zł rocznie. Decyzja ta oznacza również nowe miejsca pracy dla  mieszkańców.

Nowa instytucja Wody Polskie będzie odpowiadać teraz za całość gospodarki wodnej na danym terenie. Trzeba bowiem wyjaśnić, że obecnie wodami zajmuje się kilka instytucji. Jedne odpowiadają za rzeki i teren wokół nich, inne – za wały przeciwpowodziowe. Teraz to się zmieni i ujednolici. Siedzibą RZGW będzie również Rzeszów, co oznacza, ze Polska Wschodnia została w końcu dostrzeżona przez polski rząd i nikt już nie wypowiada się o nas w sposób pogardliwy, jak to bywało za rządów poprzedniej ekipy. Jeśli dodamy do tego fakt, że minister infrastruktury planuje dołożyć dodatkowe 28 mld zł na dalsze odcinki dróg krajowych w Polsce Wschodniej, w tym na S17 i S19 oraz na ponad 100 km autostrady A2 od Warszawy do Białej Podlaskiej, to jesteśmy spokojni o rozwój naszego regionu w wymiarze inwestycyjnym.

Marek Wojciechowski

Powiązane
Scroll to Top