Absolutoria dla wójtów i burmistrzów powiatu lubelskiego - wlubelskim.pl

Absolutoria dla wójtów i burmistrzów powiatu lubelskiego

Mariusz Zgórka

W połowie roku nadchodzi czas na ocenę pracy i wykonania budżetu przez wójtów i burmistrzów. Na terenie powiatu lubelskiego szesnastu lokalnych włodarzy ubiegało się o uzyskanie absolutorium. Instytucja absolutorium jest związana z realizacją przez radę gminy lub miasta zadań kontrolnych w zakresie wykonania budżetu przez organ wykonawczy. Ocenie podlega prowadzenie gospodarki finansowej w ramach przyjętego budżetu, w szczególności stan zrealizowanych wydatków i dochodów budżetowych w stosunku do wielkości zaplanowanych. Z przepisów ustawy o finansach publicznych wynika, że uchwałę w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia wójtowi lub burmistrzowi absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu rada gminy powinna podjąć najpóźniej do 30 czerwca. Podjęcie uchwały o nie udzieleniu absolutorium może skutkować uruchomieniem procedury odwołania wójta czy burmistrza z urzędu.

W ogromnej większości – a w zasadzie poza jednym przypadkiem, radni pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetów za rok 2016. Bardzo dobrze wypadły panie: Wójt Gminy Jastków Teresa Kot oraz Wójt Gminy Wysokie Anna Wojtas. Warto podkreślić, że zajmują stanowiska dopiero pierwszą kadencję i już uzyskały pełne zaufanie radnych i lokalnej społeczności. Obecna kadencja jest drugą dla Wójta Gminy Wólka – Edwina Gortata, który także, bez żadnego głosu sprzeciwu uzyskał absolutorium. Tradycyjnie już z uzyskaniem poparcia podczas głosowania nie miał problemów wpisany chyba już na stałe w krajobraz Gminy Borzechów Wójt Zenon Madzelan. O tym, że absolutorium nie jest obligatoryjne przekonał się Wójt Gminy Niedrzwica Duża Adam Kuna. Jego praca została negatywnie oceniona przez radnych, których zdecydowana większość nie zagłosowała za udzieleniem absolutorium. Możemy odnotować, że jest to jedyny taki przypadek w powiecie lubelskim.

Mariusz Zgórka

fot. Urząd Gminy w Wysokiem, źródło: ugwysokie.bip.lubelskie.pl